Danh mục bài viết

Cập nhật 7/5/2011 - 22:0 - Lượt xem 1394

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ

Giáo xứ: LƯƠNG ĐỐNG Giáo hạt: ĐÔNG HƯNG

1. Bối cảnh và sự hình thành giáo xứ

Giáo xứ Lương Đống thuộc xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Người dân Lương Đống đón nhận ánh sáng Đức Tin từ năm 1626. Dưới thời Vua Lê, Chúa Trịnh, nhờ có hai Thầy Dòng Tên đến cửa biển Trà Lý rao giảng Tin Mừng.

Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng bằng đất, tranh lá vào năm 1682 và nhận Đức Mẹ Mân Côi là quan Thầy.

Năm 1869 nhà thờ Lương Đống được chuyển vào trong làng và được xây dựng mới vào năm 1870 và tồn tại đến ngày nay. Lúc đó họ giáo Lương Đống thuộc về giáo xứ Cao Mộc và sau này khi giáo xứ Tràng Quan được thành lập thì Lương Đống thuộc về giáo xứ Tràng Quan.

Năm 1924 Họ giáo Lương Đống được nâng lên hàng giáo xứ, do Đức Cha Trung ban sắc. Nhận tước hiệu: Đức Mẹ Mân Côi. Đồng thời cắt 3 họ: Kỳ Trọng, An Phú, và Phù Sa của xứ Sa Cát về xứ Lương Đống. Số giáo dân lúc đó khoảng 600 nhân danh.  Giáo xứ Lương Đống tuy nhỏ bé nhưng có một lịch sử rất lâu dài. Chính cha Thánh Vinhsơn Liêm đã coi sóc giáo họ Lương Đống. Ngày 01/10/1773 đang lúc cha chuẩn bị cho giáo dân mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi thì ngài bị bắt và Ngài đã được phúc tử đạo. Ngài là một trong số 117 hiển Thánh Tử  Đạo Việt Nam. Số giáo dân hiện nay là 226 nhân dân.

2. Thiết lập giáo xứ:

a. Sắc chỉ thiết lập giáo xứ: Năm 1924 với sắc chỉ của Đức Cha Pierre Munagorri Y Trung nâng họ giáo lên thành giáo xứ Lương Đống

b. Ngày thành lập: 1924

c. Thánh bổn mạng của giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi

d. Nhà thờ:

i. Nhà thờ cũ : (xây dựng năm 1870 sửa năm2008)

ii. Nhà thờ mới: (xây dựng năm………; tu sửa năm…………)

iii. Nhà xứ:

 Địa chỉ: nhà thờ Lương Đống, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình

điện thoại: 0363575135

website:

iv. Nhà giáo lý: chưa có nhà giáo lý

3. Linh mục xứ:

TT

Tên thánh

Họ và tên

Năm sinh

Ngày thụ phong

Chức vụ: chính xứ/ phó/phụ tá

Giáo xứ

Địa chỉ

Điện thoại/fax/email

1

Phêrô

Nguyễn Đình Tân

1958

9/3/1996

Quản xứ

Lương Đống

nhà thờ Lương Đống, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình

0363561118

Pierretan58@yahoo.com

4. Các giáo họ thuộc giáo xứ

Stt

Tên họ giáo

Năm thành lập

Tước hiệu nhà thờ

Số giáo dân

Hình ảnh

1

Họ nhà xứ

1682

Đức Mẹ Mân Côi

124

 

2

Phù Sa

1785

Thánh Phaolô Tông Đồ

66

 

3

An Phú

1920

Thánh Augustino

36

 

5. Đoàn thể giáo xứ:

stt

Tên đoàn thể

Năm thành lập

Số hội viên

Mục đích tôn chỉ

1

Hội gia trưởng

 

20

 

2

Hiền mẫu

 

30

 

3

Huynh đoàn Đaminh

 

10

 

4

Ban ca

 

10

 

5

Ban trống

 

10

 

6. Số liệu thống kê tổng quát

Năm

Dân số (người)

Số giáo dân

Tỷ lệ giáo dân/dân số (%)

Linh mục xứ

Số giáo họ

Từ năm thành lập đến 1954

 

 

 

Cha Thụy, cha Sùng, cha Khoan, cha An, cha Tình, cha Thân

 

Từ năm 1954 đến 1999

 

 

 

Cha Hậu, cha Uyên, cha Cẩm, cha hạnh, cha Châu

 

2000

 

 

 

Cha Gioanb. Phạm Ngọc Châu

 

2001

 

 

 

nt

 

2002

 

 

 

nt

 

2003

 

 

 

nt

 

2004

 

 

 

nt

 

2005

 

 

 

nt

 

2006

 

 

 

Phêrô Nguyễn Đình Tân

 

2007

 

 

 

nt

 

2008

9000

226

2,5%

nt

 

2009

 

 

 

nt

 

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm