Danh mục bài viết

Cập nhật 11/3/2011 - 15:50 - Lượt xem 2914

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ DUYÊN LÃNG

Giáo xứ: DUYÊN LÃNG Giáo hạt: ĐÔNG HƯNG

 

1. Bối cảnh và sự hình thành giáo xứ:
Duyên lãng trước đây thuộc tổng Duyên Hà, huyện Duyên Hà, tỉnh Thái Bình. Hiện nay, Duyên Lãng thuộc xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Ngày xưa, Duyên Lãng gọi là Kẻ Diền. Xứ này đã nhận ánh sáng từ lâu đời. Nhận Đức Mẹ lên trời làm Quan Thầy.
Năm 1722, chúa An Đô Vương Trịnh Cương cấm đạo, Cha chính Bá ( Batônômêô- Sabuquillo) đã đến một họ trong xứ Kẻ Diền để ẩn náu.
Năm 1770, Cha thánh Gia ( Jacinto Castaneda) phụ trách mục vụ tại Kẻ Diền. Vì xứ Kẻ Diền thời đó rất rộng, nên năm 1874, Đức Cha Khang ( Barnabe Garcia Cezon) đã cắt bớt 4 họ của xứ Kẻ Diền sát nhập vào xứ Cổ Việt. Còn lại, vào năm 1907, Đức Cha Định ( Maxime Fernandez) chia Kẻ Diền làm hai xứ, Kẻ Diền cũ gọi là Duyên Lãng, xứ mới là An Lập.
Duyên Lãng ( Kẻ Diền) đã thấm nhuần đức tin sâu đậm, nên đã trổ sinh những hoa trái tốt tươi: Thánh thầy giảng Hà Trọng Mậu và 12 hiền phúc tử đạo, trong đó có hai Linh mục, đã là những tín hữu nhiệt thành, cam đảm của Duyên Lãng, làm tăng thêm những ngành lá xanh tươi cho vườn vạn tuế Thái Bình.
2. Thiết lập giáo xứ:
a. Sc chỉ thiết lập giáo xứ:
b. Ngày thành lập: (kẻ Diền:1628-1655) Duyên Lãng: năm 1707
c. Thánh bổn mạng của giáo xứ: Đức Mẹ hồn xác lên trời
d. Nhà thờ:
i. Nhà thờ cũ : (xây dựng năm….. ; tu sửa năm….. )
ii. Nhà thờ mới: (xây dựng năm1891; tu sửa năm 2003)
iii. Nhà xứ:
Địa chỉ: Giáo xứ Duyên Lãng, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
điện thoại:
website:
iv. Nhà giáo lý: chưa có
3. Linh mục xứ:

TT
Tên thánh
Họ và tên
Năm sinh
Ngày thụ phong
Chức vụ: chính xứ/ phó/phụ tá
Giáo xứ
Địa chỉ
Điện thoại/fax/email
1
Đaminh
Đào Trung Thành
1950
03/12/2003
Chính xứ
Duyên Lãng
Xã Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình
0363964486

 
4. Các giáo họ thuộc giáo xứ

Stt
Tên họ giáo
Năm thành lập
Tước hiệu nhà thờ
Số giáo dân
Hình ảnh
1
Trại Đồng
1810
 
159
 
2
Vị Khê
1892
 
60
 

 
5. Đoàn thể giáo xứ:

stt
Tên đoàn thể
Năm thành lập
Số hội viên
Mục đích tôn chỉ
1
Huynh đoàn Đaminh
Có từ trước
114
Cầu nguyện và làm việc bác ái
2
Hội gia trưởng
2008
72
 
3
Hội con Đức Mẹ
Có từ trước
30
 
4
Ca đoàn
Có từ trước
35
 
5
Hội kèn đồng
Có từ trước
25
 
6
Hội trống
Có từ trước
15
 
7
Hội trắc
Có từ trước
20
 
8
Ca đoàn họ Hà
2008
12
 
9
Ca đoàn nghĩa binh Thánh Thể
2007
 
 

 
 
6. Số liệu thống kê tổng quát

Năm
Dân số (người)
Số giáo dân
Tỷ lệ giáo dân/dân số (%)
Linh mục xứ
Số giáo họ
Từ năm thành lập đến 1954
 
Năm 1916 giáo dân có: 3572 người
 
Cha: cố Gia, Liêm, Nam, Triệu, Duệ, Lương, Cảnh, Thánh Đaminh Mậu, Năng, Trương, Trang, Thông, Tuân, Lương, Mậu, Khải, Vĩnh, Oanh, Trọng, Thân, Khuyến, Trác, Sùng
Năm 1916 có 12 họ
Từ năm 1954 đến 1999
 
620
 
Vinh sơn Nguyễn Khắc Hiếu
Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng
3
2000
 
625
 
Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng
3
2001
 
631
 
Giuse Nguyễn Quang Phục
3
2002
 
638
 
Giuse Nguyễn Quang Phục
3
2003
 
646
 
Giuse Nguyễn Quang Phục
3
2004
 
652
 
Đaminh Đào Trung Thành
3
2005
 
660
 
Đaminh Đào Trung Thành
3
2006
 
666
 
Đaminh Đào Trung Thành
3
2007
 
671
 
Đaminh Đào Trung Thành
3
2008
 
677
 
Đaminh Đào Trung Thành
3
2009
 
682
9,6%
Đaminh Đào Trung Thành
3


Tin cùng chuyên mục

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm