Danh mục bài viết

Cập nhật 1/4/2013 - 20:14 - Lượt xem 18929

Bảng xét mình xưng tội dành cho học sinh Giáo lý

Bảng xét mình xưng tội dành cho học sinh Giáo lý

 

BẢNG XÉT MÌNH

THỰC HÀNH:

- Trước khi xưng tội, em cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, (đọc Kinh Trước Xét mình.tr.63) xin Chúa giúp em thấy rõ mọi tội lỗi em đã phạm, rồi xin Chúa giúp em can đảm sửa chữa và từ bỏ. Em có thể dựa vào BẢN XÉT MÌNH để biết mình đã phạm những tội gì và phạm bao nhiêu lần.

- Sau khi Xét mình, em hãy giục lòng ăn ăn tội, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi và quyết tâm từ bỏ tội lỗi. Em đọc kinh Ăn năn tội.

Có 2 cách xét mình: xét theo 10 điều răn hoặc xét theo những bổn phận.

 

XÉT MÌNH THEO 10 ĐIỀU RĂN

1. Lỗi điều răn thứ nhất:
- Con đã bỏ đọc kinh sáng, kinh tối .... (lần).
- Con đã chơi giỡn, ngủ gục, lo ra khi đọc kinh, xem lễ..
- Con đã chối mình là người Công giáo....
- Con có giấu tội trọng không xưng thú ...
- Con đã rước lễ phạm sự thánh....

2. Lỗi điều răn thứ hai:
- Con đã nói phạm đến tên Chúa, chửi trời trách đất ...
- Con đã kêu tên Chúa cách vô lễ...
- Con đã thề dối, thề vặt....

3. Lỗi điều răn thứ ba:
- Con đã bỏ lễ Chúa nhật vì lười biếng...
- Con đã dự lễ Chúa nhật không trọn...
- Con đã làm việc xác ngày Chúa nhật (lễ buộc)...

4. Lỗi điều răn thứ bốn:
- Con có bất kính, bất hiếu, xúc phạm ông bà, cha mẹ...
- Con đã không vâng lời cha mẹ, ông bà...
- Con có giận ghét, mắng chửi cha mẹ, anh chị em....
- Con có lười biếng làm việc bổn phận...

5. Lỗi điều răn thứ 5:
- Con có đánh lộn, chửi mắng người khác...
- Con có xúi giục người khác đánh nhau ...

6. Lỗi điều răn thứ 6 và thứ 9:
- Con có nói chuyện tục tĩu....
- Con có tưởng nghĩ, ước ao làm chuyện tục tĩu....
- Con có làm điều tục tĩu ...

7. Lỗi điều răn thứ 7 và thứ 10:
- Con có ăn cắp tiền của người khác ....(bao nhiêu)
- Con có muốn ăn cắp đồ dùng, tiền bạc của người khác...
- Con có chơi ăn gian, không trả nợ....
- Con có phá hại của người khác....

8. Lỗi điều răn thứ 8:
- Con có nói láo, nói dối ....
- Con có nói xấu người khác...
- Con có vu cáo, lừa gạt người khác...
- Con có ghen tị, bươi móc chuyện riêng của người khác...
- Con có kiêu ngạo, khinh dể người khác...

 

XÉT MÌNH THEO BỔN PHẬN

1. Bổn phận đối với Chúa:

- Con đã bỏ Thánh lễ Chúa nhật, ... .lần.
- Con đã bỏ kinh sáng, kinh tối.... lần.
- Con có ngủ gục, lo ra, chia trí, chơi giỡn trong nhà thờ....
- Con đã bỏ học, lơ là học giáo lý, đọc Lời Chúa....
- Con đã kêu tên Chúa vô cớ, có thề dối thề gian...

2. Bổn phận đối vối cha mẹ, bề trên:

- Con thiếu tôn kính, không vâng lời ....
- Con có nối dối, nói vô phép, xúc phạm cha mẹ...
- Con có hờn giận, ganh tị...

3. Bổn phận đối với người khác:

- Con có đánh lộn, chửi lộn ....
- Con có nói xấu, chỉ trích ...
- Con có hờn giận, thù ghét...
- Con không giúp đỡ kẻ khác khi có thể...
- Con có ước muốn ăn cắp tiền bạc, đồ dùng của người ...
- Con đã ăn cắp tiền...(bao nhiêu).

4. Bổn phận đối với chính mình:

- Con có kiêu ngạo, khinh dể người khác...
- Con có lười biếng, bê trễ việc học, việc bổn phận...
- Con có nói tục, ước ao, làm chuyện xấu...
- Con có mê ăn uống quá độ...
- Con có hà tiện, hoặc đã hoang phí tiền của...

 

Cách Xưng TỘI

LỜI CHÚA:

Người con thưa với Cha: "Thưa cha, con lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa".(Lc 15,21)

-          Sau khi xét mình, em vào toà Giải tội để xưng tội ra cho Linh mục đại diện Chúa nghe và ban phép giải tội cho em.

-          Vào toà giải tội, em làm Dấu Thánh giá và nói:

Thưa cha, con là kẻ có tội, xin cha ban phép lành cho con.
Con xưng tội trong . . . (mấy tuần, mấy tháng)

-Rồi em bắt đầu nói tội ra cách rõ ràng:

Con đã . . . (mấy lần)
(Con có. . . . (mấy lần)

-Khi đã xưng tội xong, thì em nói:

Thưa cha, con đã xưng tội xong.

-Sau đó, em lắng nghe cha giải tội khuyên bảo và giao việc đền tội, (như đọc kinh hay làm một việc lành), rồi nghe cha bảo Hãy giục lòng ăn năn tội và cha đọc Lời xá giải:

-Khi cha đọc đến câu : Vậy, cha tha tội cho con, nhân Danh Cha + và Con + và Thánh Thần.

-Em làm Dấu Thánh giá và đáp: Amen.

-Khi cha bảo: Con đi về bình an.

-Em đáp: Con cám ơn cha.

Và em ra ngoài, lo làm việc Đền tội càng sớm càng tốt.

GỢI Ý MỤC VỤ:

Đối với các em mới Xưng tội lần đầu, khuyên nên cho các em tỏ dấu ăn năn qua việc đọc kinh ăn năn tội khi cha đọc Lời xá giải. Đối với các em Lớp Thêm sức, thì dạy cho các em biết cách giục lòng ăn năn tội và lắng nghe cha Giải tội đọc Lời xá giải.

 

NGHI THỨC SÁM HỐI

1. HÁT KHAI MẠC: Bài ca sám hối: Nay con trở về.

2. LỜI CHÀO VÀ MỜI GỌI SÁM HỐI.

- Chúa ở cùng chúng con.

* Và ở cùng cha.

- Chúng con thân mến, chúng con tụ họp để cử hành nghi thức Sám hối và đón nhận Bí tích Hoà Giải. Hôm nay, chính Chúa mời gọi chúng con đến và nói: "Hãy thật lòng trở về với Cha, là Thiên Chúa của chúng con. Vì Cha từ bi và nhân hậu, khoan dung và nhân nghĩa, Cha sẽ thương và tha thứ cho chúng con." (Joel 2,12-13).

3. LỜI NGUYỆN

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con khiêm tốn khẩn nguyện, xin tha tội cho chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban cho chúng con sự bình an. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. * Amen.

4. LỜI CHÚA

Đọc đoạn Tin mừng Luca 15,11-24: "Dụ ngôn người cha nhân hậu".

Gợi ý giảng.

- Khi phạm tội, ta như đứa con lìa bỏ Cha ra đi hoang đàng.

- Chúa luôn chờ ta, Người muốn thứ tha:"Con Ta đã mất và nay đã tìm lại được".

- Ta tin vào Chúa là Cha nhân từ, ta nói với Chúa: "Lạy Chúa, con đã phạm tội mất lòng Chúa, xin Chúa thứ tha". "Nay con chỗi dậy và trở về cùng Cha".

- Đến lãnh nhận BT Hoà giải, ta được ơn tha thứ, sự bình an và sức mạnh giúp ta chiến thắng tội lỗi, đổi mới đời sống.

 

5. HƯỚNG DẪN XÉT MÌNH

Hướng dẫn các em xét mình theo "BẢN XÉT MÌNH". Trong khi xét mình, có thể để một lúc thinh lặng rồi kết bằng lời khấn xin: "Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa" (Tv 50) hoặc bằng điệp khúc của một bài hát ngắn.

6. SÁM HỐI CHUNG

Đọc kinh cáo mình: "Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều"

7. XƯNG TỘI RIÊNG

Các em đi Xưng tội riêng, giao viêc đền tội và Giải tội riêng. Trong thời gian này, có thể mở nhạc đệm thật êm hay nói một vài câu rất chậm, cách khoảng bằng những phút thinh lặng. Ví dụ:

- "Lạy Chúa, con đã biết tội con rồi. Và con tìm đến Chúa để thú tội con".

- Con sẽ lên đường, đi về cùng Cha. Và con thưa Người rằng: "Thưa Cha, con đã phạm tội nghịch cùng Cha".

- "Lạy Chúa, xin thương xót con, lạy Chúa, Đấng nhân hậu từ bi. Người luôn thương con và tha thứ tội lỗi con".

- "Tội lỗi con, xin Người tẩy xóa" Xin ban cho con quả tim trong sạch" Xin ban lại cho con nguồn vui cứu độ" (Tv 51).

8. CA NGỢI LÒNG TỪ BI CỦA THIÊN CHÚA

Khi tất cả đã xưng tội xong, các em cùng hát lên niềm vui được Chúa thứ tha và ước muốn yêu Chúa hơn: "Chúng con xin ngợi khen Cha" (Thành Tâm). Hoặc bài : "Từ bây giờ cho đến ngàn thu".

9. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ trở về để được sống. Xin cảm tạ Chúa, vì đã đoái thương ban ơn tha thứ cho chúng con, để chúng con được sống trong tình yêu Chúa và xứng đáng hưởng ơn cứu chuộc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

10. PHÉP LÀNH KẾT THÚC

- "Xin Chúa hướng dẫn chúng con trong tình yêu và bình an của Chúa.

* Amen.

- "Để chúng con tiến bước trong đời sống mới, sống đẹp lòng Chúa trong hết mọi sự. * Amen.

- "Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha X và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho chúng con". * Amen.

- Giải tán: "Chúa đã tha tội cho chúng con, chúc chúng con đi về bình an".

* Tạ Ơn Chúa.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm