Danh mục bài viết

Cập nhật 2/3/2021 - 20:13 - Lượt xem 351

Ý cầu nguyện tháng 3 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Bí tích Hòa Giải :

 

Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người biết cảm nghiệm cách sâu sắc và mới mẻ bí tích Hòa Giải, hầu có thể cảm nếm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. 


Bài viết đã đăng

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm