Danh mục bài viết

Cập nhật 23/2/2021 - 19:2 - Lượt xem 258

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 23/02/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 2 năm 2021

1.   Nhân công

 • 23 thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 32 giáo dân giáo xứ Tràng Lũ
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ

2.   Công việc

 • Nghiệm thu cốp pha sàn tầng 4 khu c
 • Tháo cốp pha cột tầng 4 khu a
 • Ghép cốp pha cột tầng 5 khu b
 • Chuyển vật liệu
 • Xây hộp cột khu c
 • Xây tầng 3 khu c
 • Xây thang máy tầng 3 khu c
 • Thi công điện tầng 1 khu a
 • Lắp thang vận tầng 5 khu a
 • Bảo trì máy móc
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 5 khu b
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a2; tầng 6 khu c1
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu c2
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO HỌ
TRÀNG LŨ 1 Ga Tùng Thượng Thôn
  2 Ga Hiệp Thượng Thôn
  3 Ga Diện Thượng Thôn
  4 Ga Trọng Thượng Thôn
  5 Dom Đươi Trung Thôn
  6 Dom Nhiễu Trung Thôn
  7 Dom Đại Trung Thôn
  8 Dom Duy Trung Thôn
  9 M Duyên Trung Thôn
  10 Jos Hòa Hai Giáp
  11 Jos Toái Hai Giáp
  12 Jos Khang Hai Giáp
  13 Jos Nhàn Hai Giáp
  14 Jos Dúng Hai Giáp
  15 Jos Triểm Hai Giáp
  16 Jos Hào Hai Giáp
  17 Jos Định Hai Giáp
  18 Jos Hiện Hai Giáp
  19 M Phượng Nhà xứ
  20 Jos Hảo Nhà xứ
  21 Jos Du Nhà xứ
  22 Jos Nghị Nhà xứ
  23 Jos Kiêm Nhà xứ
  24 Fx Vĩnh Nhà xứ
  25 Fx Hạnh Nhà xứ
  26 Fx Khang Nhà xứ
  27 Fx Tạch Nhà xứ
  28 Fx Liên Nhà xứ
  29 Anna Nghiêm Nhà xứ
  30 Anna Thay Nhà xứ
  31 Anna Luận Nhà xứ
  32 Anna Hoa Nhà xứ

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm