Danh mục bài viết

Cập nhật 3/2/2021 - 21:20 - Lượt xem 764

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 03/02/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 03 tháng 2 năm 2021

1.   Nhân công

 • 34 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • -16 giáo dân giáo xứ Minh Đức
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 10 thầy phó tế

2.   Công việc

 • Hoàn thành đổ 153,6 khối bê-tông sàn tầng 5 khu A1 và cột tầng 4 khu A2
 • Xây tường tầng 3 khu c; khu b
 • Xây tường thang tầng 5 khu b
 • Lấy tim cốt tầng 5 khu b
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu c
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
 
MINH ĐỨC
1 Inhaxio Đà
2 Inhaxio
3 Inhaxio Hạ
4 Inhaxio Uy
5 Inhaxio Tiên
6 Inhaxio Khi
7 Inhaxio Quang
8 Inhaxio Chiến
9 Inhaxio Oánh
10 Inhaxio Ruynh
11 Inhaxio Tế
12 Inhaxio Trường
13 Inhaxio Sơn
14 Inhaxio Thành
15 Inhaxio Oánh
16 M Thay
     
   

Xem album hình BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm