Danh mục bài viết

Cập nhật 2/2/2021 - 17:30 - Lượt xem 579

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 02/02/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 02 tháng 2 năm 2021

1.   Nhân công

 • 24 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 26 giáo dân giáo xứ Tân Hưng
 • 19 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ

2.   Công việc

 • Tháo-ghép hộp cột tầng 4 khu a
 • Đổ cột tầng 4 khu a
 • Chuyển xi-măng, cát, đá
 • Xây hộp cột khu c
 • Xây tầng 3 khu c
 • Xây tường thang bộ tầng 5 khu b; khu c
 • Xây chèn khung cửa
 • Công tác chuẩn bị đổ sàn tầng 5 khu a1
 • Rửa sàn
 • Chèn mạch ngưng
 • Thi công Điện nước
 • Bảo trì
 • Thu dọn kho
 • Thu dọn tầng 1 khu c
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu b, khu c
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 4 khu a
 • Thi công sắt tầng 5 khu a
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu b
 • Bắn định vị tim cốt tầng 5 khu b
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
 
TÂN HƯNG
1 Ant Tứ
2 Ant Mạc
3 Ant Thoan
4 Ant Tùng
5 Ant Khoa
6 Ant Thịnh
7 Ant Toàn
8 Ant Dương
9 Ant Ruyến
10 Ant Tiễn
11 Ant Nghị
12 Ant Tâm
13 Ant Quyến
14 Maria Thanh
15 Maria Loan
16 Maria Mừng
17 Maria Nhan
18 Maria Duyên
19 Maria Dung
20 Maria Thoa
21 Ant Bình
22 Pet Hợp
23 Pet Hiển
24 Pet Toàn
25 Maria Phương
26 Maria Thắm
   

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm