Danh mục bài viết

Cập nhật 29/1/2021 - 19:8 - Lượt xem 335

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 29/01/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 29 tháng 1 năm 2021

1.   Nhân công

 • 31 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 10 giáo dân giáo xứ Thượng Phúc
 • 9 giáo dân giáo xứ Song Hai
 • 20 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 23 thầy chủng sinh lớp Thần II
 • 25 Tu sinh
 • Quý thầy phó tế

2.   Công việc

 • Hoàn thành đổ bê-tông sàn tầng 5 khu B;
 • Đổ bê-tông cột tầng 5 khu C1
 • Tổng khối lượng: 300,2 khối.
 • Xây tường tầng 3 khu B; khu C
 • Chèn khuôn cửa tầng 1
 • Lắp khuôn cửa tầng 1
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 4 khu A; khu C
 • Thi công sắt cột tầng 4 khu A2
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
THƯỢNG PHÚC 1 Vinc Đăng
  2 Vinc Đồng
  3 Vinc Sỹ
  4 Vinc Tăng
  5 Vinc Nhanh
  6 M
  7 Jos Độ
  8 Jos Chung
  9 Aug Hướng
  10 Jos Tuân

 

GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
SONG HAI 1 Vinc HIện
  2 Vinc Hiển
  3 Pet Hội
  4 Pet Tĩnh
  5 Fx Rụ
  6 Fx Hiến
  7 Fx Tuyên
  8 Fx Nhất
  9 Pet Hiệp

 

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm