Danh mục bài viết

Cập nhật 25/1/2021 - 19:39 - Lượt xem 216

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 25/01/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 25 tháng 1 năm 2021

1.   Nhân công

 • 26 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 27 giáo dân giáo xứ Thiên Lộc
 • 18 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 15 Thầy chủng sinh Triết II

2.   Công việc

 • Ghép cốp pha hộp cột tầng 5 khu c
 • Tháo ghép lanh tô cửa
 • Xây tường hành lang cong tầng 2 khu a
 • Xây thang máy
 • Xây tường tầng 2 khu b; vòm cửa
 • Chèn khuân cửa tầng 1 khu a
 • Chuyển cát lấp
 • San nền bãi trước Vườn Thánh ĐCV
 • Dọn bạt trần tầng 1 khu b
 • Ráp sân khấu
 • Thu dọn công trường tầng 2-3
 • Thi công Điện nước
 • Bảo trì băng chuyền, máy móc
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu a; khu b
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 4 khu c
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu b
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu c
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
THIÊN LỘC 1 Stp Trình
  2 Stp Công
  3 Stp Hùng
  4 Stp Hiểu
  5 Stp Đệ
  6 Stp Hưng
  7 Stp Tạch
  8 Stp Vận
  9 Stp Nguyên
  10 Stp Dương
  11 Stp Tuyên
  12 Stp Lâm
  13 Pet Luân
  14 Jos Thắm
  15 Maria Ca
  16 Jos
  17 Maria Thơ
  18 Maria Mây
  19 Maria Nha
  20 Maria Mây
  21 Stp Báo
  22 Stp Viên
  23 Fx Thăng
  24 Fx Đền
  25 Maria Siêu
  26 Maria
  27 Stp Thọ

 

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm