Danh mục bài viết

Cập nhật 22/1/2021 - 20:4 - Lượt xem 212

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 22/01/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 22 tháng 1 năm 2021

1.   Nhân công

 • 26 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 23 giáo dân giáo xứ Thánh Tâm
 • 18 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • Các thầy chủng sinh lớp Thần IV

2.   Công việc

 • Dọn bạt trần tầng 1 khu b
 • Ráp sân khấu; thu dọn tầng 2, tầng 3
 • Chuyển máy đảo vữa từ tầng 5 khu b sang tầng 5 khu c
 • Xây bậc thang, tường cầu thang tầng 4-5 khu c
 • Làm cốp pha đổ lanh tô cửa tầng 1 khu b
 • Xây tường hành lang cong tầng 2 khu a
 • Xây tường tầng 1 khu b
 • Bật mực tầng 5 khu c
 • Chèn khuôn cửa tầng 1
 • Thi công điện nước
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu c
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 4 khu c
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu b, khu c
 • Thi công sắt cột tầng 5 khu a
TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
1 Dom Sự
2 Dom Phú
3 Dom Nhật
4 Dom Hiếu
5 Dom Định
6 Dom Luận
7 Dom Khả
8 Dom Tuyến
9 Dom Triệu
10 Dom Thịnh
11 Dom Tân
12 Dom Quân
13 Dom Vận
14 Dom Đại
15 Dom Truyện
16 Dom Thường
17 Dom Mùi
18 Dom Hữu
19 Dom Thăng
20 Dom Từ
21 Maria Suy
22 Dom Tuy
23 Dom Việt

 

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm