Danh mục bài viết

Cập nhật 19/1/2021 - 17:6 - Lượt xem 235

Xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 19/01/2021

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 19 tháng 1 năm 2021

1.   Nhân công

 • 28 thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • Cha quản nhiệm và 32 giáo dân giáo xứ Lộc Trung
 • 18 Thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 25 Tu sinh

2.   Công việc

 • Hoàn thành đổ bê-tông dầm sàn tầng 5 khu c1: 160 khối
 • Đổ bê tông cột tầng 4 khu c2
 • Đổ bê tông lối vào tầng trệt khu b
 • Xây chèn khung cửa
 • Chuyển vật liệu
 • Dọn bạt trần tầng 1 khu b
 • Thi công sắt sàn tầng 5 khu b
 • Thi công cốp pha tầng 5 khu c2
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 4 khu c2
GIÁO XỨ TT TÊN THÁNH HỌ TÊN
LỘC TRUNG 1 Cha xứ Dom. Trần Văn Nhượng
  2 Jos Phạm Văn  Tuyến
  3 Dom Phạm Văn  Đăng
  4 Dom Trần Văn Chiêu
  5 Jos Phạm Văn  Tuyên
  6 Dom Phạm Văn  Tình
  7 Dom Phạm Văn  Lạc
  8 Dom Phạm Văn  Quang
  9 Dom Phạm Văn Quảng
  10 Vinc Nguyễn Văn  Chương
  11 Vinc Nguyễn Văn  Diên
  12 Vinc Nguyễn Văn  Thi
  13 Dom Phạm Văn  Mong
  14 Dom Bùi Văn Thắng
  15 Dom Phạm Văn  Tứ
  16 Dom Bùi Văn Tâm
  17 Maria Phạm Thị  Ghi
  18 Maria
  19 Maria Phương
  20 Maria Đinh Thị Lan
  21 Dom Phạm Văn  Duy
  22 Dom Phạm Văn  Thành
  23 Dom Bùi Văn Nghị
  24 Dom Nguyễn Văn  Thắng
  25 Hier Đặng Văn  Thái
  26 Dom Trần Văn Văn
  27 Dom Bùi Văn Cảm
  28 Dom Trần Văn Học
  29 Dom Phạm Văn  Tiên
  30 Dom Phạm Văn  Hạ
  31 Dom Minh
  32 Dom Nguyễn Văn  Thế
  33 Dom Phạm Văn  Tuấn

Xem album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm