Danh mục bài viết

Cập nhật 17/1/2021 - 15:50 - Lượt xem 739

Thánh lễ chính tiệc – Tuần chầu lượt Giáo xứ Công Bồi

Vào lúc 9g00, ngày 17.01.2021, tiếp nối niềm vui tuần chầu lượt thay mặt Giáo phận, cộng đoàn Giáo xứ Công Bồi hân hoan được chào đón cha Tổng Đại diện - Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tám về chủ tế thánh lễ chính tiệc, hiệp dâng với ngài có đông đảo quý cha.

Tân Giáo xứ Công Bồi hân hoan tổ chức Thánh Lễ Chính Tiệc Tuần Chầu Lượt Giáo xứ. Tân Giáo xứ Công Bồi trước kia là họ lẻ của Giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch và được Đức Cha Giáo Phận nâng lên hàng Giáo xứ vào ngày 18/10/2020, cùng với những hồng ân trải dài trên mảnh đất được gọi với cái tên hoa mỹ "Phương Công Cổ Rồng" này thì Ngày 05/01/2021 Tân Giáo xứ cũng đc đón cha Quý Hương Luca Nguyễn Văn Định về làm cha Chánh xứ, đến hôm nay, ngày 17/01/2021 Tân Giáo xứ hân hoan chào đón quý Cha, quý Tu sĩ, về hiệp dự Thánh Lễ Chính tiệc Tuần Chầu Lượt Tiên Khởi.