Danh mục bài viết

Cập nhật 27/11/2020 - 19:20 - Lượt xem 268

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 27 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân Giáo xứ Phục Lễ.

1.   Công việc

 • Tháo và ghép hộp cột tầng 3 khu c+a
 • Đổ cột tầng 3 khu c+a
 • Thi công xốp khe nhiệt tầng 4 khu b
 • Xây tường tầng 3 khu a
 • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu a
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a
 • Kéo phào chỉ
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 2 khu b
 • Thi công sắt sàn tầng 4 khu b
 • Phân loại sắt phế liệu
 • Chuyển vật liệu
 • Bảo trì, sửa chữa thang vận
 • Bảo trì điện nước

2.   Nhân công

 • 17 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 26 Thợ công nhật
 • 16 thầy chủng sinh lớp Thần IV và lớp Thần II
 • Các tổ thợ khoán
 • 17 Giáo dân giáo xứ Phú Lễ
STT Tên thánh Họ và tên Giáo họ Giáo xứ
1 Dom Trần Văn Đỉnh Nhà xứ Phục Lễ
2 Dom Trần Văn Nguyện Nhà xứ Phục Lễ
3 Dom Nguyễn Văn Thêm Nhà xứ Phục Lễ
4 Dom Phạm Văn Văn Nhà xứ Phục Lễ
5 Dom Phạm Văn Thủy Nhà xứ Phục Lễ
6 Dom Trần Văn Tuyến Nhà xứ Phục Lễ
7 Dom Trần Văn Hoan Nhà xứ Phục Lễ
8 Dom Phạm Văn Thắng Nhà xứ Phục Lễ
9 Dom Trần Văn Khuê Nhà xứ Phục Lễ
10 Dom Trần Văn Hinh Nhà xứ Phục Lễ
11 Dom Nguyễn Văn Huy Thương Nhà xứ Phục Lễ
12 Thầy Khâm Nhà xứ Phục Lễ
13 Thầy Thịnh Nhà xứ Phục Lễ
14 Maria Trần Thị Bình Nhà xứ Phục Lễ
15 Maria Trần Thị Trưng Nhà xứ Phục Lễ
16 Maria Trần Thị Năm Nhà xứ Phục Lễ
17 Maria Nguyễn Thị Vi Ngọc Nhà xứ Phục Lễ

Xem Album hình 

 

BXDĐCV


 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm