Danh mục bài viết

Cập nhật 23/11/2020 - 20:20 - Lượt xem 244

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân các giáo xứ: Đại Hội, Gia Lạc, Thượng Điền, Nghĩa Chính.

1.   Công việc

 • đổ cột tầng 3 khu c
 • ghép hộp cột tầng 3 khu c,b
 • xây tường sau cầu thang bộ tầng 1-2 khu c
 • xây tường cầu thang tầng 2-3 khu c
 • xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a
 • xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu a
 • dỡ nhà kho cũ
 • chuyển vật liệu
 • làm lan can bảo vệ
 • bảo trì điện nước
 • bảo trì máy móc
 • may lưới bảo vệ
 • vệ sinh công trường
 • thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c; tầng 2 khu b
 • thi công sắt sàn tầng 4 khu b

2. Nhân công

 • 15 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 28 Thợ công nhật
 • 16 thầy chủng sinh lớp Triết II
 • Các tổ thợ khoán
 • 37 Giáo dân (giáo xứ Đại Hội: 11; giáo xứ Gia Lạc: 4; giáo xứ Nghĩa Chính: 9; giáo xứ Thượng Điền: 13)
Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
23/11/2020 1 Anton Ngữ Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 2 Phê rô Đông Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 3 Anton Niệm Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 4 Anton Chiến Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 5 Anton Sơn Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 6 Anton Toàn Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 7 Anton Đỉnh Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 8 Anton Toộc Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 9 Anna Nhàn Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 10 Maartin In Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 11 Maria Nghĩ Nhà xứ Đại Hội
23/11/2020 1 Giuse Cường Nhà xứ Gia Lạc
23/11/2020 2 Giuse Tinh Nhà xứ Gia Lạc
23/11/2020 3 Giuse Hướng Nhà xứ Gia Lạc
23/11/2020 4 Maria Nụ Nhà xứ Gia Lạc
23/11/2020 1 Vinh sơn Long Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 2 Vinh sơn Nguyện Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 3 Vinh sơn Đại Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 4 Vinh sơn Quyết Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 5 Vinh sơn Kiên Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 6 Vinh sơn Niên Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 7 Vinh sơn Tuấn Anh Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 8 Gioan Thuyên Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 9 Vinh sơn Thế Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 10 Vinh sơn Thắng Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 11 Vinh sơn Vinh Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 12 Vinh sơn Sự Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 13 Maria Tứ Nhà xứ Thượng Điền
23/11/2020 1 Micae Viện Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 2 Micae Hạnh Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 3 Micae Cầu Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 4 Micae Duũng Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 5 Gioan Tuấn Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 6 Gioan Năm Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 7 Dom Viện Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 8 Maria Lan Nhà xứ Nghĩa Chính
23/11/2020 9 Giuse Như Nhà xứ Nghĩa Chính

 Xem Album hình 

BXDĐCV


 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm