Danh mục bài viết

Cập nhật 19/11/2020 - 21:2 - Lượt xem 267

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 19 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Lạc đến góp công xây dựng.

1.   Công việc

 • Đổ cột tầng 3 khu b
 • Tháo, ghép hộp cột tầng 3 khu b,c
 • Xây bo hành lang cong
 • Xây lan can cầu thang tầng 1-2 khu b
 • Xây tường ngăn phòng tầng 2 khu a
 • Xây bậc thang tầng 2-3 khu b
 • Kéo phào chỉ
 • Ráp thang vận khu c
 • Bảo trì điện nước
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • Tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c
 • Buộc sắt cột tầng 3 khu b
 • Buộc sắt cột tầng 3 khu a

2.   Nhân công

 • 16 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 25 Thợ công nhật
 • các tổ thợ khoán
 • 13 Thầy chủng sinh lớp Thần II: 13
 • 18 Giáo dân giáo xứ An Lạc
Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
19/11/2020 1 Vinh sơn Hiếu Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 2 Vinh sơn Diễn Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 3 Vinh sơn Rĩu Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 4 Vinh sơn Tuân Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 5 Vinh sơn Thơi Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 6 Vinh sơn Chín Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 7 Vinh sơn Tích Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 8 Vinh sơn Nhĩ Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 9 Vinh sơn Chương Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 10 Vinh sơn Bộ Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 11 Vinh sơn Tuyền Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 12 Vinh sơn Thiếu Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 13 Maria Thơm Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 14 Maria Thu Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 15 Maria Đỗ Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 16 Maria Luyến Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 17 Maria Mão Nhà xứ  An Lạc
19/11/2020 18 Maria Dung Thi Nhà xứ  An Lạc

 Xem Album hình 

BXDĐCV

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm