Danh mục bài viết

Cập nhật 18/11/2020 - 22:42 - Lượt xem 298

Ý cầu nguyện tháng 12 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho việc thăng tiến đời sống cầu nguyện:

Chúng ta hãy cầu xin cho mối tương quan cá vị của mỗi chúng ta với Chúa Giê-su luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và đời sống cầu nguyện thâm sâu.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm