Danh mục bài viết

Cập nhật 17/11/2020 - 20:37 - Lượt xem 293

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 15 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Vỹ đến góp công xây dựng.

1. Công việc

  • Xây tường cầu thang tầng 1-2 khu b
    Thu dọn tầng 2 khu a
  • Bảo trì bảo dưỡng máy móc
  • Làm đai sắt

2. Nhân công

  • 2 Thợ công nhật
  • 18 Giáo dân giáo xứ An Vỹ 
Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
15/11/2020 1 Vinh sơn Tình Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 2 Vinh sơn Tuấn Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 3 Vinh sơn Chất Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 4 Vinh sơn Thắng Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 5 Vinh sơn Choãng Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 6 Phê rô Tím Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 7 Phê rô Tuấn Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 8 Phê rô Thắng Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 9 Phê rô Tiến Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 10 Phê rô Hải Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 11 Phanxicô Thật Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 12 Phanxicô Chay Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 13 Phanxicô Tuyển Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 14 Maria Năm Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 15 Maria Hằng Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 16 Terexa Vương Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 17 Terexa Tuất Nhà xứ An Vỹ
15/11/2020 18 Terexa Mỹ Nhà xứ An Vỹ

  Xem Album hình 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm