Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2020 - 19:20 - Lượt xem 236

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 14 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Hàm Tải và Hưng Yên đến góp công xây dựng.

1.   Công việc

 • Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 4 khu c và 4 cột tầng 3 khu b : 148.8 khối bê tông
 • Tháo và ốp hộp cột tầng 3 khu b
 • Xây tường tầng 3 khu b (phía sau)
 • Xây tường cầu thang tầng 1-2, 2-3 khu b
 • Đổ lanh tô cửa
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • Buộc sắt cột tầng 3 khu b

2.   Nhân công

 • 18 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 28 thợ công nhật
 • 24 thầy chủng sinh Thần II
 • 2 tổ thợ khoán
 • 36 Giáo dân (giáo xứ Hàm Tải: 23; Hưng Yên: 13)
Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
14/11/2020 1 Giuse Đấy Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 2 Giuse Nhị Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 3 Giuse Hưng Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 4 Giuse Truyện Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 5 Maria Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 6 Maria Hường Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 7 Maria Máy Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 8 Maria Thao Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 9 Maria Mai Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 10 Maria Luy Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 11 Maria Mong Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 12 Giuse Hiệp Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 13 Giuse Giác Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 14 Giuse Tuấn Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 15 Maria Thanh Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 16 Giuse Đoài Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 17 Giuse Xuân Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 18 Maria Đua Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 19 Maria Lụa Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 20 Maria Ngắm Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 21 Giuse Thừa Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 22 Giuse Phương Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 23 Giuse Sáu Nhà xứ Hàm Tải
14/11/2020 1 Anna Nga Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 2 Terexa Miến Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 3 Maria Vân Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 4 Maria Hòa Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 5 Maria Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 6 Maria Lữ Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 7 Maria Nghiêm Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 8 M Vin Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 9 Giuse Hạnh Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 10 Giuse Tuyền Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 11 Giuse Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 12 Giuse Sâm Nhà xứ Hưng Yên
14/11/2020 13 Giuse Thành Nhà xứ Hưng Yên

 

 Xem Album hình 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm