Danh mục bài viết

Cập nhật 7/11/2020 - 19:54 - Lượt xem 318

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 07/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 07 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Hạ Lễ đến góp công xây dựng.

1. Công việc

 • Xây cầu thang tầng 2-3 khu B
 • Ghép hộp cột tầng 3 khu C
 • Hàn dưỡng cửa vòm
 • Xây tường tầng 3 khu A; xây hộp kỹ thuật tầng 1 khu C
 • Bảo trì máy móc
 • Làm hệ thống cấp nước trục đứng
 • Vận chuyển gạch vào trong giếng trời; gom đá; gom xi măng
 • Thu dọn công trình
 • Tổ cốp pha Anh Hậu tháo dỡ cốp pha tầng 2 khu C
 • Tổ cốp pha Anh Loan tháo cốp pha tầng 2 khu A
 • Tổ sắt anh Triết thi công sắt tầng 4 khu C

2. Nhân công

 • 24 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • Các thầy chủng sinh: nghỉ Tĩnh tâm tháng 11
 • 15 Giáo dân giáo xứ Hạ Lễ
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Hòa Hạ Lễ Nhà xứ
2 Giuse Nghị Hạ Lễ Nhà xứ
3 Maria Hiền Hạ Lễ Nhà xứ
4 Maria Huyền Hạ Lễ Nhà xứ
5 Giuse Đường Hạ Lễ Nhà xứ
6 Maria Yêu Hạ Lễ Nhà xứ
7 Maria Bính Hạ Lễ Nhà xứ
8 Đaminh Phan Hạ Lễ Nhà xứ
9 Đaminh Nam Hạ Lễ Nhà xứ
10 Đaminh Thụy Hạ Lễ Nhà xứ
11 Đaminh Quý Hạ Lễ Nhà xứ
12 Đaminh Mỹ Hạ Lễ Nhà xứ
13 Đaminh Tuyền Hạ Lễ Nhà xứ
14 Maria Xuân Hạ Lễ Nhà xứ
15 Giuse Thiếu Hạ Lễ Nhà xứ

 Xem Album hình

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm