Danh mục bài viết

Cập nhật 7/11/2020 - 6:23 - Lượt xem 365

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 06/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 06 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Đan Chàng đến góp công xây dựng.

1.  Công việc

 • Hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 3 khu B và 4 cột tầng 3 khu B : 136 Khối Bê tông
 • Chuyển Gạch Lên Tầng 3 Khu A
 • Xây hộp cột tầng 3 khu A
 • Kéo phào chỉ
 • Đổ cục kê
 • Nhập 60 000 gạch
 • Tổ cốp pha anh Loan tháo dỡ cốp pha tầng 2 khu A
 • Tổ cốp pha anh Hậu tháo dỡ cốp pha tầng 2 khu C
 • Tổ sắt anh Triết buộc sắt sàn tầng 4 khu C

2.  Nhân công

 • Các thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 27 Thợ công nhật
 • 26 Tu sinh
 • Các tổ thợ khoán
 • 12 Giáo dân giáo xứ Đan Chàng
STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Dom Đạt Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
2 Dom Anh Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
3 Dom Quý Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
4 Dom Độ Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
5 Dom Xuyên Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
6 Dom Nhớ Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
7 Dom Vương Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
8 Dom Bích Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
9 Jos Trường Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
10 Joak. Thể Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
11 Joak. Truyền Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020
12 M. Sạch Đan Chàng Nhà xứ 06/11/2020

Xem Album hình

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm