Danh mục bài viết

Cập nhật 17/10/2020 - 21:41 - Lượt xem 892

Hội đồng Giám mục Việt Nam Chầu - Hội nghị thường niên 2020

Hội đồng Giám mục Việt Nam Chầu - Hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện!