Danh mục bài viết

Cập nhật 2/10/2020 - 15:8 - Lượt xem 225

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 01 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

  • Xây tường tầng 1 khu C2 và khu B;
  • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2;
  • Làm cốp pha, cốt thép và đổ bê-tông lanh tô cửa;
  • Các tổ cốp pha và cốt thép nghỉ vì trời mưa.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 17
  • Giáo dân: 17 nhân công thuộc Giáo xứ Thiên Lộc
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Lôrenxô Nghị Thiên Lộc Song Hai
2 Lôrenxô Ý Thiên Lộc Song Hai
3 Lôrenxô Xuyên Thiên Lộc Song Hai
4 Lôrenxô Tươi Thiên Lộc Song Hai
5 Lôrenxô Bình Thiên Lộc Song Hai
6 Lôrenxô Thành Thiên Lộc Song Hai
7 Lôrenxô Thăng Thiên Lộc Song Hai
8 Lôrenxô Chất Thiên Lộc Song Hai
9 Lôrenxô Khuê Thiên Lộc Song Hai
10 Maria Nga Thiên Lộc Thiên Lộc Tây
11 An-tôn Công Thiên Lộc Đồng Uyên
12 Lôrenxô Hiển Thiên Lộc Song Hai
13 Lôrenxô Thưởng Thiên Lộc Song Hai
14 An-tôn Nhĩ Thiên Lộc Thiên Lộc Đông
15 An-tôn Anh Thiên Lộc Đồng Uyên
16 Lôrenxô Bạo Thiên Lộc Song Hai
17 Lôrenxô Trọng Thiên Lộc Song Hai

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm