Danh mục bài viết

Cập nhật 30/9/2020 - 15:27 - Lượt xem 275

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 29 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Giáo Nghĩa đến góp công xây dựng.

1. Công việc:

  • Chuẩn bị mặt bằng và ghép cốp pha cột tầng 2 khu B;
  • Xây tường nhà tầng 1 khu C2;
  • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu C1, tháo cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C2

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 22
  • Giáo dân: 48 nhân công thuộc Giáo xứ Giáo Nghĩa
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Hồng Giáo Nghĩa Nhà xứ
2 Đaminh Triển Giáo Nghĩa Nhà xứ
3 Đaminh Thượng Giáo Nghĩa Nhà xứ
4 Đaminh Ngữ Giáo Nghĩa Nhà xứ
5 Đaminh Thác Giáo Nghĩa Nhà xứ
6 Đaminh Thái Giáo Nghĩa Nhà xứ
7 Đaminh Đàn Giáo Nghĩa Nhà xứ
8 Đaminh Ba Giáo Nghĩa Nhà xứ
9 Đaminh Quốc Giáo Nghĩa Nhà xứ
10 Đaminh Nghiệp Giáo Nghĩa Nhà xứ
11 Đaminh Sự Giáo Nghĩa Nhà xứ
12 Đaminh Tiêm Giáo Nghĩa Nhà xứ
13 Đaminh Trận Giáo Nghĩa Nhà xứ
14 Augustinô Tuých Giáo Nghĩa Nhà xứ
15 Giuse Trịnh Giáo Nghĩa Nhà xứ
16 Giuse Lộc Giáo Nghĩa Nhà xứ
17 Đaminh Pho Giáo Nghĩa Nhà xứ
18 Đaminh Trường Giáo Nghĩa Nhà xứ
19 Đaminh Công Giáo Nghĩa Nhà xứ
20 Đaminh Cửu Giáo Nghĩa Nhà xứ
21 Đaminh Ruyên Giáo Nghĩa Nhà xứ
22 Đaminh Thọ Giáo Nghĩa Nhà xứ
23 Đaminh Trương Giáo Nghĩa Nhà xứ
24 Giuse Thúy Giáo Nghĩa Nhà xứ
25 Đaminh Ngưng Giáo Nghĩa Nhà xứ
26 Đaminh Giáo Nghĩa Nhà xứ
27 Đaminh Nam Giáo Nghĩa Nhà xứ
28 Đaminh Tùng Giáo Nghĩa Nhà xứ
29 Đaminh Rạng Giáo Nghĩa Nhà xứ
30 Đaminh Hệ Giáo Nghĩa Nhà xứ
31 Đaminh Hiệp Giáo Nghĩa Nhà xứ
32 Đaminh Hạnh Giáo Nghĩa Nhà xứ
33 Maria Trì Giáo Nghĩa Nhà xứ
34 Maria Lan Giáo Nghĩa Nhà xứ
35 Maria Vân Giáo Nghĩa Nhà xứ
36 Maria Nụ Giáo Nghĩa Nhà xứ
37 Maria Trác Giáo Nghĩa Nhà xứ
38 Maria Thúy Giáo Nghĩa Nhà xứ
39 Maria Sức Giáo Nghĩa Nhà xứ
40 Maria Hằng Giáo Nghĩa Nhà xứ
41 Maria Dược Giáo Nghĩa Nhà xứ
42 Maria Nhung Giáo Nghĩa Nhà xứ
43 Maria Khiêm Giáo Nghĩa Nhà xứ
44 Maria Hằng Giáo Nghĩa Nhà xứ
45 Maria Duẩn Giáo Nghĩa Nhà xứ
46 Maria Hiền Giáo Nghĩa Nhà xứ
47 Maria Thắm Giáo Nghĩa Nhà xứ
48 Giuse Đỉnh Giáo Nghĩa Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm