Danh mục bài viết

Cập nhật 29/9/2020 - 20:43 - Lượt xem 237

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 28 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Hợp Châu đến góp công xây dựng.

1. Công việc:

  • Đổ xong cầu thang bộ tầng 1 khu A2;
  • Đổ đươc 10 cột / 80 cột đã đổ/ 89 cột toàn khu A;
  • Xây tường nhà tầng 1 khu C2;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu C1, tháo cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C2.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 24
  • Giáo dân: 30 nhân công thuộc Giáo xứ Hợp Châu
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Thủy Hợp Châu Nhà xứ
2 Giuse Riện Hợp Châu Nhà xứ
3 Giuse Giang Hợp Châu Nhà xứ
4 Giuse Lyện Hợp Châu Nhà xứ
5 Maria Mát Hợp Châu Nhà xứ
6 Giuse Trực Hợp Châu Nhà xứ
7 Giuse Từ Hợp Châu Nhà xứ
8 Giuse Huấn Hợp Châu Nhà xứ
9 Giuse Nghĩa Hợp Châu Nhà xứ
10 Giuse Hiếu Hợp Châu Nhà xứ
11 Maria Hiền Hợp Châu Nhà xứ
12 Maria Mận Hợp Châu Nhà xứ
13 Giuse Tụng Hợp Châu Nhà xứ
14 Maria Hồng Hợp Châu Nhà xứ
15 Giuse Đán Hợp Châu Nhà xứ
16 Giuse Xuyền Hợp Châu Nhà xứ
17 Giuse Thiện Hợp Châu Nhà xứ
18 Giuse Thái Hợp Châu Nhà xứ
19 Giuse Phan Hợp Châu Nhà xứ
20 Maria Xoan Hợp Châu Nhà xứ
21 Giuse Chí Hợp Châu Nhà xứ
22 Giuse Đoán Hợp Châu Nhà xứ
23 An-tôn Nguyên Hợp Châu Ngọc Châu
24 An-tôn Đức Hợp Châu Ngọc Châu
25 An-tôn Liệu Hợp Châu Ngọc Châu
26 An-tôn Hiếu Hợp Châu Ngọc Châu
27 An-tôn Mai Hợp Châu Ngọc Châu
28 An-tôn Tuấn Hợp Châu Ngọc Châu
29 An-tôn Hành Hợp Châu Ngọc Châu
30 An-tôn Phó Hợp Châu Ngọc Châu

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm