Danh mục bài viết

Cập nhật 25/9/2020 - 18:15 - Lượt xem 254

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 25 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Minh Nghĩa và Giáo xứ Thục Thiện đến góp công xây dựng.

1. Công việc:

 • Xây hộp trang trí tường 2 khu A;
 • Tập kết vật liệu + giàn giáo xây vào nền nhà tầng 1 khu C2 để chuẩn bị xây tường;
 • Đổ xong 89 cột tầng 2 khu C.
 • Đổ xong dầm sàn đợt 2 tầng 2 khu B với tổng khối lượng thực tế là 168 m3 (theo Bản vẽ là 165m3), kết thúc phần đổ bê-tông dầm sàn tầng 2 toàn công trình (tổng khối lượng bê-tông đổ dầm sàn và cột tầng 2 vào khoảng 1.186 m3), và chuẩn bị đổ bê-tông dầm sàn đợt 1 tầng 3 khu C vào thứ Sáu ngày 02 tháng 10 năm 2020;
 • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu C1, tháo cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1;
 • Tổ anh Tuyến làm cốt thép cột tầng 2 và cầu thang bộ tầng 1 khu A;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 2 khu A1;
 • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 26
 • Giáo dân: 19 nhân công thuộc Giáo xứ Minh Nghĩa và 21 nhân công thuộc Giáo xứ Thục Thiện
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Năng Minh Nghĩa Nhà xứ
2 Giuse Vĩnh Minh Nghĩa Nhà xứ
3 Giuse Thuyên Minh Nghĩa Nhà xứ
4 Giuse Hoàng Minh Nghĩa Nhà xứ
5 Giuse Hòa Minh Nghĩa Nhà xứ
6 Giuse Thiện Minh Nghĩa Nhà xứ
7 Maria Vi Minh Nghĩa Nhà xứ
8 Maria Chi Minh Nghĩa Nhà xứ
9 Maria Thạo Minh Nghĩa Nhà xứ
10 Maria Tước Minh Nghĩa Nhà xứ
11 Maria Bình Minh Nghĩa Nhà xứ
12 Phê-rô Nghinh Minh Nghĩa Nhà xứ
13 Giuse Nam Minh Nghĩa Nhà xứ
14 Phê-rô Nhi Minh Nghĩa Nhà xứ
15 Anrê Hợp Minh Nghĩa Nhà xứ
16 Maria Bách Minh Nghĩa Nhà xứ
17 Maria Hoợi Minh Nghĩa Nhà xứ
18 Maria Chín Minh Nghĩa Nhà xứ
19 Maria Oanh Minh Nghĩa Nhà xứ

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Lăng Thục Thiện Nhà xứ
2 Giuse Khiết Thục Thiện Nhà xứ
3 Giuse Chấp Thục Thiện Nhà xứ
4 Giuse Quyết Thục Thiện Nhà xứ
5 Giuse Tạo Thục Thiện Nhà xứ
6 Giuse Hiên Thục Thiện Nhà xứ
7 Giuse Tịnh Thục Thiện Nhà xứ
8 Giuse Xuyên Thục Thiện Nhà xứ
9 Maria Ruyên Thục Thiện Nhà xứ
10 Maria Thảy Thục Thiện Nhà xứ
11 Maria Thục Thiện Nhà xứ
12 Maria Thục Thiện Nhà xứ
13 Maria Nhuần Thục Thiện Nhà xứ
14 Maria Mỳ Thục Thiện Nhà xứ
15 Maria Nhung Thục Thiện Nhà xứ
16 Maria Thục Thiện Nhà xứ
17 Maria Len Thục Thiện Nhà xứ
18 Maria Lành Thục Thiện Nhà xứ
19 Maria Chanh Thục Thiện Nhà xứ
20 Giuse Hoạt Thục Thiện Nhà xứ
21 Giuse Khả Thục Thiện Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm