Danh mục bài viết

Cập nhật 24/9/2020 - 20:46 - Lượt xem 307

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 9 năm 2020

1. Công việc:

 • Xây hộp trang trí tường 2 khu A;
 • Tháo và ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2 khu C; Đổ được 6 cột / 65 cột đã đổ / 89 cột tầng 2 khu C.
 • Bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc để chuẩn bị đổ bê-tông đợt 2 dầm sàn tầng 2 khu B (dự kiến vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020);
 • Xử lý mạch ngưng và khe nhiệt, vệ sinh cốp pha và cốt thép dầm sàn tầng 2 khu B; Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, máy móc, vật liệu để ngày mai - 25 tháng 9 năm 2020 đổ bê-tông;
 • Chuẩn bị đường thi công để phục vụ cho việc thi công xây tường nhà khu C và đổ bê-tông dầm sàn đợt 1 tầng 3 khu C, dự kiến vào thứ Sáu ngày 02 tháng 10 năm 2020;
 • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu C1, tháo cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1;
 • Tổ anh Tuyến làm cốt thép thép sàn tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 26
 • Giáo dân: 24 nhân công thuộc Giáo xứ Thủ Chính
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Anh Thủ Chính Nhà xứ
2 Vinh-sơn Mục Thủ Chính Nhà xứ
3 Vinh-sơn Trịnh Thủ Chính Nhà xứ
4 Đaminh Thế Thủ Chính Nhà xứ
5 Augustino Trung Thủ Chính Nhà xứ
6 Giuse Tinh Thủ Chính Nhà xứ
7 Vinh-sơn Hào Thủ Chính Nhà xứ
8 Giuse Trường Thủ Chính Nhà xứ
9 Augustino Quảng Thủ Chính Nhà xứ
10 Giuse Việt Thủ Chính Nhà xứ
11 Augustino Viêm Thủ Chính Nhà xứ
12 Giuse Sức Thủ Chính Nhà xứ
13 Đaminh Thái Thủ Chính Nhà xứ
14 Đaminh Sang Thủ Chính Nhà xứ
15 Đaminh Ánh Thủ Chính Nhà xứ
16 Đaminh Thất Thủ Chính Nhà xứ
17 Đaminh Hậu Thủ Chính Nhà xứ
18 Đaminh Tiên Thủ Chính Nhà xứ
19 Augustino Dũng Thủ Chính Nhà xứ
20 Augustino Toàn Thủ Chính Nhà xứ
21 Augustino Thượng Thủ Chính Nhà xứ
22 Maria Phu Thủ Chính Nhà xứ
23 Maria Cậy Thủ Chính Nhà xứ
24 Maria Thoát Thủ Chính Nhà xứ

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm