Danh mục bài viết

Cập nhật 23/9/2020 - 20:40 - Lượt xem 253

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 9 năm 2020

1. Công việc:

 • Xây hộp trang trí tường 2 khu A;
 • Hoàn thiện tường bao phía Bắc;
 • Tháo và ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2 khu C; Đổ được 5 cột / 59 cột đã đổ / 89 cột tầng 2 khu C.
 • Bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc để chuẩn bị đổ bê-tông đợt 2 dầm sàn tầng 2 khu B (dự kiến vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020);
 • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu C1, tháo cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1;Thêm mới
 • Tổ anh Tuyến làm cốt thép thép sàn tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 27
 • Giáo dân: 30 nhân công thuộc Giáo xứ Thất Sự.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đaminh Chỉ Thất Sự Nhà xứ
2 Vinh sơn Toan Thất Sự Nhà xứ
3 Đaminh Huân Thất Sự Nhà xứ
4 Đaminh Thắng Thất Sự Nhà xứ
5 Đaminh Định Thất Sự Nhà xứ
6 Đaminh Sỹ Thất Sự Nhà xứ
7 Phan-xi-cô Thất Sự Nhà xứ
8 Đaminh Trình Thất Sự Nhà xứ
9 Đaminh Bỏa Thất Sự Nhà xứ
10 Giuse Tráng Thất Sự Nhà xứ
11 Giuse Vọng Thất Sự Nhà xứ
12 Giuse Vịnh Thất Sự Nhà xứ
13 Giuse Long Thất Sự Nhà xứ
14 Giuse Tạ Thất Sự Nhà xứ
15 Giuse Cấn Thất Sự Nhà xứ
16 Đaminh Đặng Thất Sự Nhà xứ
17 Đaminh Ninh Thất Sự Nhà xứ
18 Đaminh Lân Thất Sự Nhà xứ
19 Đaminh Tân Thất Sự Nhà xứ
20 Đaminh Thái Thất Sự Nhà xứ
21 Giuse Hóa Thất Sự Nhà xứ
22 Giuse Thế Thất Sự Nhà xứ
23 Giuse Giới Thất Sự Nhà xứ
24 Giuse Ái Thất Sự Nhà xứ
25 Giuse Trì Thất Sự Nhà xứ
26 Giuse Trịnh Thất Sự Nhà xứ
27 Đaminh Thử Thất Sự Nhà xứ
28 Đaminh Lợi Thất Sự Nhà xứ
29 Maria Quý Thất Sự Nhà xứ
30 Maria Nhộng Thất Sự Nhà xứ

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm