Danh mục bài viết

Cập nhật 23/9/2020 - 20:35 - Lượt xem 324

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 21 tháng 9 năm 2020

1. Công việc:

  • Xây hộp trang trí tường 2 khu A;
  • Xây tường + làm cốt thép + cốp pha + đổ bê-tông giằng tường bao phía Bắc;
  • Tháo và ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2 khu C; Đổ được 6 cột / 41 cột đã đổ / 89 cột tầng 2 khu C.
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C1;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép thép sàn tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C1.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 27
  • Giáo dân: 42 nhân công thuộc Giáo xứ Thanh Minh

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm