Danh mục bài viết

Cập nhật 2/10/2020 - 14:56 - Lượt xem 587

Ý cầu nguyện tháng 10 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin mừng – cầu cho vai trò của người Kitô hữu trong Hội Thánh: