Danh mục bài viết

Cập nhật 20/9/2020 - 20:13 - Lượt xem 329

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 9 năm 2020

Công việc:

  • Gia công xong cốt thép móng sân khấu giếng trời Nhà chung giáo phận;
  • Thu dọn công trình;
  • Tổ cốp pha anh Hậu nghỉ ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C1;
  • Tổ anh Tuyến nghỉ làm cốt thép thép sàn tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết nghỉ buộc cốt thép cột tầng 2 khu C.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 1
  • Giáo dân: không có

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm