Danh mục bài viết

Cập nhật 20/9/2020 - 20:10 - Lượt xem 342

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/9/2020

Ngày 19 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ Giáo xứ Đông Thành tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

1. Công việc:

 • Xây gầm cầu thang tầng 1 khu A;
 • Đổ 40 lanh tô cửa;
 • Đổ con kê cốt thép dầm sàn;
 • Thu dọn thép, vật dụng trên công trường;
 • Tổ cốp pha anh Hậu nghỉ ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C1;
 • Tổ anh Tuyến nghỉ làm cốt thép thép sàn tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
 • Tổ cốt thép anh Triết nghỉ buộc cốt thép cột tầng 2 khu C.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 5
 • Giáo dân: 26 nhân công thuộc Giáo xứ Đông Thành
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Phê-rô Hoan Đông Thành Nhà xứ
2 Phê-rô Can Đông Thành Nhà xứ
3 Giuse Đông Thành Nhà xứ
4 Đaminh Trọng Đông Thành Nhà xứ
5 Giuse Linh Đông Thành Nhà xứ
6 Vinh-sơn Vững Đông Thành Nhà xứ
7 Phê-rô Nghĩa Đông Thành Nhà xứ
8 Giuse Ý Đông Thành Nhà xứ
9 Giuse Ước Đông Thành Nhà xứ
10 Vinh-sơn Viễn Đông Thành Nhà xứ
11 Phê-rô Long Đông Thành Nhà xứ
12 Đaminh Lương Đông Thành Nhà xứ
13 Đaminh Luy Đông Thành Nhà xứ
14 Phê-rô Kỳ Đông Thành Nhà xứ
15 Maria Rinh Đông Thành Nhà xứ
16 Maria Thương Đông Thành Nhà xứ
17 Maria Quỳnh Đông Thành Nhà xứ
18 Maria Phú Đông Thành Nhà xứ
19 Maria Thương Đông Thành Nhà xứ
20 Maria Hiển Đông Thành Nhà xứ
21 Maria Thắng Đông Thành Nhà xứ
22 Đaminh Thiên Đông Thành Nhà xứ
23 Giuse Lãng Đông Thành Nhà xứ
24 Phê-rô Hoãn Đông Thành Nhà xứ
25 Giuse Riến Đông Thành Nhà xứ
26 Phê-rô Thể Đông Thành Nhà xứ

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm