Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 21:36 - Lượt xem 284

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/9/2020

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ Giáo xứ Nam Biên tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

1. Công việc:

 • Xây hộp trang trí tường 2 khu A;
 • Xây tường bao phía Bắc;
 • Tháo và ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2  khu A + khu C; Đổ được 3 cột mới / 51 cột đã đổ / 89 cột cần đổ của tầng 2 khu A; đổ được 5 cột / 35 cột đã đổ / 89 cột tầng 2 khu C.
 • Tập kết vật liệu lên sàn tầng 2 khu A;
 • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C1;
 • Tổ anh Tuyến làm cốt thép thép sàn tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B, ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
 • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép cột tầng 2 khu C.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 27
 • Giáo dân: 29 nhân công thuộc Giáo xứ Nam Biên
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Gioan Hiện Nam Biên Nhà xứ
2 Gioan Quốc Nam Biên Nhà xứ
3 Gioan Trí Nam Biên Nhà xứ
4 Gioan Đông Nam Biên Nhà xứ
5 Gioan Kính Nam Biên Nhà xứ
6 Gioan Chính Nam Biên Nhà xứ
7 Gioan Huynh Nam Biên Nhà xứ
8 Gioan Rĩnh Nam Biên Nhà xứ
9 Gioan Huân Nam Biên Nhà xứ
10 Gioan Hoanh Nam Biên Nhà xứ
11 Gioan Cương Nam Biên Nhà xứ
12 Gioan Rĩnh Nam Biên Nhà xứ
13 Maria Duyên Nam Biên Nhà xứ
14 Maria Hiền Nam Biên Nhà xứ
15 Tê-rê-sa Hồng Nam Biên Nhà xứ
16 Vinh-sơn Hùng Nam Biên Minh Châu
17 Augustino Thứ Nam Biên Minh Châu
18 Giuse Sáng Nam Biên Minh Châu
19 Đaminh Hanh Nam Biên Minh Châu
20 Augustino ĐÌnh Nam Biên Minh Châu
21 Augustino Hiệp Nam Biên Bạch Sa
22 Augustino Tuyến Nam Biên Bạch Sa
23 Augustino Quảng Nam Biên Bạch Sa
24 Augustino Nam Biên Bạch Sa
25 Augustino Đại Nam Biên Bạch Sa
26 Gioan Thường Nam Biên Nam Phong
27 Đaminh Huy Nam Biên Nam Phong
28 Gioan Tiên Nam Biên Nam Phong
29 Gioan Tải Nam Biên Nam Phong

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm