Danh mục bài viết

Cập nhật 20/9/2020 - 20:9 - Lượt xem 411

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 16 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Kim Châu đến góp công xây dựng.

 1. Công việc:
  • Đánh tim cốt cột khu C để buộc cốt thép cột;
  • Xây tường cầu thang tầng 1 khu A;
  • Tháo và ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2  khu A; Đổ được 7 cột mới / 40 cột đã đổ / 89 cột cần đổ của tầng 2 khu A;
  • Tập kết vật liệu lên sàn tầng 2 khu A;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ anh Tuyến nghỉ làm cốt thép cột tầng 2 khu A1 và thép sàn tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2, hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B, ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết nghỉ;
 2. Nhân công:
 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 26
 • Giáo dân: 10 nhân công thuộc Giáo xứ Kim Châu.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Trịnh Kim Châu Nhà xứ
2 Giuse Quang Kim Châu Nhà xứ
3 Giuse Hưng Kim Châu Nhà xứ
4 Giuse Nhã Kim Châu Nhà xứ
5 Giuse Thông Kim Châu Nhà xứ
6 Giuse Hóa Kim Châu Nhà xứ
7 Giuse Đàn Kim Châu Nhà xứ
8 Giuse Phú Kim Châu Nhà xứ
9 Giuse Kiệm Kim Châu Nhà xứ
10 Giuse Thọ Kim Châu Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm