Danh mục bài viết

Cập nhật 20/9/2020 - 20:9 - Lượt xem 475

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 15 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Đông Phú đến góp công xây dựng.

​1. Công việc:

 1. Xây tường cầu thang tầng 1 khu A;
 2. Tháo và ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2  khu A; Đổ được 2 cột mới / 33 cột đã đổ / 89 cột cần đổ của tầng 2 khu A;
 3. Tập kết vật liệu lên sàn tầng 2 khu A;
 4. Đổ xong 177 m3 bê-tông dầm sàn tầng 2 đợt 2  khu C
 5. Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
 6. Tổ anh Tuyến làm cốt thép cột tầng 2 khu A1 và thép sàn tầng 2 khu B;
 7. Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2, hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B, ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
 8. Tổ cốt thép anh Triết chuẩn bị cốt thép cột tầng 2 khu C1 và cốt thép dầm sàn tầng 3 khu C2;

2. Nhân công:

 1. Quý thầy.
 2. Thợ công nhật: 26
 3. Giáo dân: 1 nhân công thuộc Giáo xứ Duyên Lãng và 31 nhân công thuộc Giáo xứ Đông Phú.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đa-minh Diện Đôg Phú Nhà xứ
2 Phan-xi-cô Huân Đôg Phú Nhà xứ
3 Phan-xi-cô Luyện Đôg Phú Nhà xứ
4 Phan-xi-cô Cầu Đôg Phú Nhà xứ
5 Phan-xi-cô Huấn Đôg Phú Nhà xứ
6 Phan-xi-cô Huynh Đôg Phú Nhà xứ
7 Phan-xi-cô Trí Đôg Phú Nhà xứ
8 Augustino Khoa Đôg Phú Nhà xứ
9 Phan-xi-cô Luận Đôg Phú Nhà xứ
10 Phan-xi-cô Dương Đôg Phú Nhà xứ
11 Maria Rum Đôg Phú Nhà xứ
12 Maria Vuộn Đôg Phú Nhà xứ
13 Maria Dân Đôg Phú Nhà xứ
14 Maria Xuyến Đôg Phú Nhà xứ
15 Phan-xi-cô Vinh Đôg Phú Nhà xứ
16 Phan-xi-cô Mạnh Đôg Phú Nhà xứ
17 Phan-xi-cô Trì Đôg Phú Nhà xứ
18 Maria Xuyến Đôg Phú Nhà xứ
19 Maria Loan Đôg Phú Nhà xứ
20 Maria Mận Đôg Phú Nhà xứ
21 Maria Dung Đôg Phú Nhà xứ
22 Maria Hiện Đôg Phú Nhà xứ
23 Đa-minh Ánh Đôg Phú Nhà xứ
24 Phan-xi-cô Lương Đôg Phú Nhà xứ
25 Đa-minh Giang Đôg Phú Tân Phú
26 Phan-xi-cô Thất Đôg Phú Tân Phú
27 Đa-minh Quảng Đôg Phú Tân Phú
28 Phan-xi-cô Tuân Đôg Phú Tân Phú
29 Maria Khuyên Đôg Phú Tân Phú
30 Maria Thợi Đôg Phú Tân Phú
31 Phan-xi-cô Tĩnh Đôg Phú Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm