Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2020 - 22:2 - Lượt xem 333

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/9/2020

Trong ngày 14 tháng 9 năm 2020, giáo dân thuộc Giáo xứ Châu Nhai đến đóng góp công sức xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm.

 1. Công việc:
  • Xây tường cầu thang tầng 1 khu A;
  • Xây tường pít thang máy tầng 2 khu C;
  • Xây tường tầng 2 khu A;
  • Xử lý mạch ngưng kỹ thuật khu C để chuẩn bị đổ bê-tông vào ngày 15/09/2020;
  • Vệ sinh cốt thép, cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1 để đổ bê-tông;
  • Tập kết vật liệu lên sàn tầng 2 khu A1 để chuẩn bị xây tường;
  • Ban Bảo Trì tiến hành kiểm tra và bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc chuẩn bị cho đổ bê-tông dầm sàn đợt 2 tàng 2 khu C;
  • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu A1; Đổ được 4 cột mới / 31 cột đã đổ / 89 cột cần đổ của tầng 2 khu A;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép cột tầng 2 khu A1;
  • Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2, hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B, ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết chuẩn bị cốt thép cột tầng 2 khu C1 và cốt thép dầm sàn tầng 3 khu C2;
 2. Nhân công:
 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 24
 • Giáo dân: 43 nhân công thuộc Giáo xứ Châu Nhai.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đa-minh Ngân Châu Nhai Nhà xứ
2 Đa-minh Thành Châu Nhai Nhà xứ
3 Đa-minh Huynh Châu Nhai Nhà xứ
4 Đa-minh Têề Châu Nhai Nhà xứ
5 Đa-minh Chiến Châu Nhai Nhà xứ
6 Maria The Châu Nhai Nhà xứ
7 Đa-minh Thạo Châu Nhai Nhà xứ
8 Đa-minh Súy Châu Nhai Nhà xứ
9 Đa-minh Trinh Châu Nhai Nhà xứ
10 Đa-minh Nhất Châu Nhai Nhà xứ
11 Đa-minh Thịnh Châu Nhai Nhà xứ
12 Đa-minh Thủy Châu Nhai Nhà xứ
13 Maria Tho Châu Nhai Nhà xứ
14 Maria Châu Nhai Nhà xứ
15 Đa-minh Mão Châu Nhai Nhà xứ
16 Đa-minh Cường Châu Nhai Nhà xứ
17 Đa-minh Đại Châu Nhai Nhà xứ
18 Đa-minh Hới Châu Nhai Nhà xứ
19 Đa-minh Tường Châu Nhai Nhà xứ
20 Đa-minh Thể Châu Nhai Nhà xứ
21 Đa-minh Lục Châu Nhai Nhà xứ
22 Đa-minh Lân Châu Nhai Nhà xứ
23 Đa-minh Tăng Châu Nhai Nhà xứ
24 Đa-minh Thịnh Châu Nhai Nhà xứ
25 Đa-minh Đức Châu Nhai Nhà xứ
26 Đa-minh Tuân Châu Nhai Nhà xứ
27 Đa-minh Cương Châu Nhai Nhà xứ
28 Đa-minh Phương Châu Nhai Nhà xứ
29 Đa-minh Văn Châu Nhai Nhà xứ
30 Đa-minh Vững Châu Nhai Nhà xứ
31 Đa-minh Bình Châu Nhai Nhà xứ
32 Đa-minh Vững Châu Nhai Nhà xứ
33 Đa-minh Đinh Châu Nhai Nhà xứ
34 Đa-minh Riêm Châu Nhai Nhà xứ
35 Đa-minh Văn Châu Nhai Nhà xứ
36 Đa-minh Thâu Châu Nhai Nhà xứ
37 Giuse Thi Châu Nhai Nhà xứ
38 Giuse Thái Châu Nhai Nhà xứ
39 Maria Bình Châu Nhai Nhà xứ
40 Đa-minh Đính Châu Nhai Nhà xứ
41 Đa-minh Huùy Châu Nhai Nhà xứ
42 Đa-minh Hiếu Châu Nhai Nhà xứ
43 Đa-minh Vương Châu Nhai Nhà xứ
44 Maria Khuy Châu Nhai Nhà xứ
45 Đa-minh Cường Châu Nhai Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm