Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2020 - 21:5 - Lượt xem 336

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/9/2020

Ngày 13 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ các Giáo xứ Lạc Thành và Giáo xứ Vinhsơn tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

 1. Công việc:
  • Xây tường cầu thang tầng 1 khu A;
  • Xây tường bao phía Bắc;
  • Thu dọn khu mái hiên siền sảnh chính để sơn chống thấm;
  • Tập kết vật liệu lên sàn tầng 2 khu A1 để chuẩn bị xây tường;
  • Ban Bảo Trì tiến hành kiểm tra và bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc chuẩn bị cho đổ bê-tông dầm sàn đợt 2 tàng 2 khu C;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép cột tầng 2 khu A1;
  • Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2, hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B, ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết thi công xong cốt thép dầm sàn tầng 2 khu C1 và chuẩn bị cốt thép cột tầng 2 khu C1 và cốt thép dầm sàn tầng 3 khu C2;
 2. Nhân công:
 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 2
 • Giáo dân: 17 nhân công thuộc Giáo xứ Lạc Thanh, 23 nhân công thuộc Giáo xứ Vinh-sơn.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Augtino Quang Lạc Thành Nhà xứ
2 Augtino Dũng Lạc Thành Nhà xứ
3 Maria Lợi Lạc Thành Nhà xứ
4 Maria Hường Lạc Thành Nhà xứ
5 Augtino Sáu Lạc Thành Nhà xứ
6 Vinh-sơn Trương Lạc Thành Đại Hữu
7 Vinh-sơn Chung Lạc Thành Đại Hữu
8 Vinh-sơn Giới Lạc Thành Chí Trung
9 Maria Nụ Lạc Thành Chí Trung
10 Giuse Phiến Lạc Thành Vĩnh Ninh
11 Giuse Phin Lạc Thành Vĩnh Ninh
12 Giuse Phác Lạc Thành Vĩnh Ninh
13 Giuse Sáu Lạc Thành Trình Nhì
14 Giuse Nhiên Lạc Thành Trình Nhì
15 Giuse Hùng Lạc Thành Trình Nhì
16 Maria Kiệm Lạc Thành Trình Nhì
17 Augtino Việt Lạc Thành Trình Nhì

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Vinh sơn Ánh Vinh Sơn Nhà xứ
2 Vinh sơn Việt Vinh Sơn Nhà xứ
3 Vinh sơn Tính Vinh Sơn Nhà xứ
4 Vinh sơn Hán Vinh Sơn Nhà xứ
5 Vinh sơn Bằng Vinh Sơn Nhà xứ
6 Vinh sơn Hoàn Vinh Sơn Nhà xứ
7 Vinh sơn Bản Vinh Sơn Nhà xứ
8 Vinh sơn Tai Vinh Sơn Nhà xứ
9 Vinh sơn Bản Vinh Sơn Nhà xứ
10 Vinh sơn Tiên Vinh Sơn Nhà xứ
11 Vinh sơn Hoàng Vinh Sơn Nhà xứ
12 Vinh sơn Hiệp Vinh Sơn Nhà xứ
13 Vinh sơn Quyến Vinh Sơn Nhà xứ
14 Maria Huyền Vinh Sơn Nhà xứ
15 Maria Huệ Vinh Sơn Nhà xứ
16 Philomena Nhiệm Vinh Sơn Nhà xứ
17 Maria Vi Vinh Sơn Nhà xứ
18 Philomena Thiệm Vinh Sơn Nhà xứ
19 Maria Sáng Vinh Sơn Nhà xứ
20 Philomena Vinh Vinh Sơn Nhà xứ
21 Vinh sơn Trúy Vinh Sơn Nhà xứ
22 Vinh sơn Ban Vinh Sơn Nhà xứ
23 Maria Hải Vinh Sơn Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm