Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2020 - 21:5 - Lượt xem 331

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 12 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Quan Cao đến góp công xây dựng.

 1. Công việc:
  • Xây tường tầng 2 khu C;
  • Xây cầu thang tầng 1 khu A2;
  • Chuyển cốp pha cột về khu về khu A1 để ngày 14/12/2020 ghép cốp pha cột tầng 2 khu A1;
  • Thu dọn mặt bằng thi công toàn công trình để đảm bảo sạch sẽ và an toàn;
  • Ráp đường điện nước khu C để chuẩn bị đổ bê-tông (dự kiến đổ vào ngày 15/09/2020);
  • Ban Bảo Trì tiến hành kiểm tra và bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc chuẩn bị cho đổ bê-tông dầm sàn đợt 2 tàng 2 khu C;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép cột tầng 2 khu A1;
  • Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2, hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B, ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết thi công xong cốt thép dầm sàn tầng 2 khu C1 và chuẩn bị cốt thép cột tầng 2 khu C1 và cốt thép dầm sàn tầng 3 khu C2;
 2. Nhân công:
  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 23
  • Giáo dân: 19 nhân công thuộc Giáo xứ Quan Cao
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đaminh Đóa Quan Cao Nhà xứ
2 Đaminh Chính Quan Cao Nhà xứ
3 Maria Phiến Quan Cao Nhà xứ
4 Đaminh Đổng Quan Cao Nhà xứ
5 Đaminh Sinh Quan Cao Nhà xứ
6 Maria Tốt Quan Cao Nhà xứ
7 Đaminh Chư Quan Cao Nhà xứ
8 Đaminh Thịnh Quan Cao Nhà xứ
9 Maria Chứ Quan Cao Nhà xứ
10 Đaminh Tháo Quan Cao Nhà xứ
11 Đaminh Yêm Quan Cao Nhà xứ
12 Đaminh San Quan Cao Nhà xứ
13 Đaminh Tuy Quan Cao Nhà xứ
14 Maria Đào Quan Cao Nhà xứ
15 Đaminh Minh Quan Cao Nhà xứ
16 Đaminh Huy Quan Cao Nhà xứ
17 Đaminh Đài Quan Cao Nhà xứ
18 Đaminh Ngư Quan Cao Nhà xứ
19 Maria Mỹ Quan Cao Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm