Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2020 - 21:5 - Lượt xem 158

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 11 tháng 9 năm 2020.

 1. Công việc:
  • Xây tường tầng 2 khu C;
  • Đổ xong bê-tông cột đợt 1 tầng 2 khu C, đổ được 5 cột / 39 cột đã đổ / 89 cột tầng 2 khu C;
  • Ráp đường điện nước khu C để chuẩn bị đổ bê-tông (dự kiến đổ vào ngày 15/09/2020);
  • Bắn tim cốt cột khu A1 để buộc cốt thép cột;
  • Nghiệm thu cốt thép dầm sàn đợt 2 tầng 2 khu C;
  • Ban Bảo Trì tiến hành kiểm tra và bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc chuẩn bị cho đổ bê-tông dầm sàn đợt 2 tàng 2 khu C;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép tầng 2 khu B và chuẩn bị cốt thép cột khu A1;
  • Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2 và hoàn thiện cốp pha dầm sàn tầng 2 khu B;
  • Tổ cốt thép anh Triết thi công xong cốt thép dầm sàn tầng 2 khu C1 và chuẩn bị cốt thép cột tầng 2 khu C1;
 2. Nhân công:
  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 21
  • Giáo dân: không có

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm