Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2020 - 21:5 - Lượt xem 240

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 10 tháng 9 năm 2020.

 1. Công việc:
  • Xây tường tầng 2 khu C;
  • Đổ xong 174 m3 bê-tông dầm sàn đợt 2 tầng 2 khu A;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan tháo cốp pha Dầm Sàn tầng 1 khu A2; ;
  • Tổ cốt thép anh Triết tiếp tục thi công cốt thép cột và dầm sàn tầng 2 khu C1.
 2. Nhân công:
  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 23
  • Giáo dân: không có

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm