Danh mục bài viết

Cập nhật 10/8/2020 - 18:10 - Lượt xem 310

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/8/2020

Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020, Giáo xứ Ngô Xá và Giáo xứ Vĩnh Phúc có giáo dân đến chung tay xây dựng công trình chủng viện.

 

1. Công việc:

  • Xây tường và đổ bê-tông giằng tường pít thang máy khu B;

  • Xây tường vòng cung khu C;

  • Xây tường và sửa lại Vườn Thánh;

  • Vệ sinh và bảo trì cốp pha cột để chuẩn bị chuyển lên sàn tầng 2 đổ cột tầng 2 khu A2;

  • Tổng vệ sinh mặt bằng thi công, tập kết xi-măng, chất phụ gia … để chuẩn bị cho đổ bê tông dầm sàn tầng 2 khu A2;

  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu C;

2. Nhân công:

  • Quý thầy chủng sinh;

  • Thợ công nhật: 22 người;

  • Giáo dân: 19 giáo dân Giáo xứ Ngô Xá + 15 giáo dân Giáo xứ Vĩnh Phúc.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hiến

Ngô Xá

Nhà xứ

2

Maria

Xuân

Ngô Xá

Nhà xứ

3

Maria

Hường

Ngô Xá

Nhà xứ

4

Maria

Thắng

Ngô Xá

Nhà xứ

5

Maria

Duyên

Ngô Xá

Nhà xứ

6

Maria

Kim

Ngô Xá

Nhà xứ

7

Đaminh

Chức

Ngô Xá

Nhà xứ

8

Đaminh

Đài

Ngô Xá

Nhà xứ

9

Đaminh

Hải

Ngô Xá

Nhà xứ

10

Phê-rô

Tịnh

Ngô Xá

Nhà xứ

11

Phê-rô

Dương

Ngô Xá

Nhà xứ

12

Giuse

Triệu

Ngô Xá

Nhà xứ

13

Phê-rô

Hiếu

Ngô Xá

Nhà xứ

14

Giuse

Thưởng

Ngô Xá

Nhà xứ

15

Giuse

Dũng

Ngô Xá

Nhà xứ

16

Giuse

Thạo

Ngô Xá

Nhà xứ

17

Giuse

Tán

Ngô Xá

Nhà xứ

18

Giuse

Phương

Ngô Xá

Nhà xứ

19

Augustino

Nhật

Ngô Xá

Nhà xứ

 

       

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan

Xuân 

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

2

Gioan

Cường

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

3

Gioan

Thịnh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

4

Gioan

Thịnh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

5

Gioan

Chính

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

6

Gioan

Nguyên

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

7

Gioan

Viễn

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

8

Gioan

Soát

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

9

Gioan

Giáp

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

10

Gioan

Thuân

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

11

Maria

Nguyệt

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

12

Maria

Thinh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

13

Maria

Hóa

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

14

Maria

Tuyền

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

15

Maria

Hiếu

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm