Danh mục bài viết

Cập nhật 5/8/2020 - 19:16 - Lượt xem 275

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/8/2020

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, giáo dân Giáo xứ Đan Chàng đến đóng góp công sức xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

  • Đại tu bang tải để chuẩn bị cho việc đổ bê-tông;

  • Tập kết 695 m3 đá 1x2;

  • Thu dọn công trình;

  • Đổ bê-tông xong conson phía Bắc khu C;

  • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu C;

  • Đổ bê-tông được 8 cột mới / 66 cột đã đổ /87 cột khu C;

  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu C;

2. Nhân công:

  • Quý thầy chủng sinh.

  • Tổ thợ công nhật: 8 người. 

  • Giáo dân: 21 giáo dân Giáo xứ Đan Chàng.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioakim

Chuyến

Đan Chàng

Nhà xứ

2

Đaminh

Đạt

Đan Chàng

Nhà xứ

3

Đaminh

Điệp

Đan Chàng

Nhà xứ

4

Giuse

Thọ

Đan Chàng

Nhà xứ

5

Giuse

Quyến

Đan Chàng

Nhà xứ

6

Đaminh

Phượng

Đan Chàng

Nhà xứ

7

Đaminh

Tỏ

Đan Chàng

Nhà xứ

8

Phan-xi-cô

Huy

Đan Chàng

Nhà xứ

9

Phan-xi-cô

Thông

Đan Chàng

Nhà xứ

10

Phan-xi-cô

Tùng

Đan Chàng

Nhà xứ

11

Phan-xi-cô

Lam

Đan Chàng

Nhà xứ

12

Maria

Húa

Đan Chàng

Nhà xứ

13

Maria

Lanh

Đan Chàng

Nhà xứ

14

Đaminh

Ca

Đan Chàng

Nhà xứ

15

Phê-rô

Tấn

Đan Chàng

Nhà xứ

16

Phê-rô

Đáo

Đan Chàng

Nhà xứ

17

Phê-rô

Chí

Đan Chàng

Nhà xứ

18

Phê-rô

Quang

Đan Chàng

Nhà xứ

19

Phê-rô

Sang

Đan Chàng

Nhà xứ

20

Phê-rô

Công

Đan Chàng

Nhà xứ

21

Đaminh

Tiệp

Đan Chàng

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm