Danh mục bài viết

Cập nhật 21/7/2020 - 19:19 - Lượt xem 338

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/7/2020

Công trình xây dựng chủng viện trong ngày 21 tháng 7 năm 2020 có giáo dân Giáo xứ Hà Xá đóng góp công sức cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

 • Xây và trát móng tường bao + rãnh thoát nước phía Bắc.

 • Đổ bê-tông xong nền khu, hoàn thành việc đổ bê-tông nền công trình.

 • Ghép cốp pha + đổ cột vòng cung khu A + khu B;

 • Đổ bê-tông cột đươc 1 cột mới / 86 cột đã đổ /86 cột toàn khu A; 4 cột mới / 35 cột đã đổ /46 cột khu B, 0 cột mới / 4 cột đã đổ /87 cột khu C;

 • Thu dọn công trình.

 • Tổ sắt buộc cốt thép Dầm Sàn khu A.

 • Tổ sắt buộc cốt thép cột vòng cung khu C.

 • Tổ cốp pha nghỉ làm cốp pha Dầm Sàn khu A2.

2. Nhân công:

 • Quý thầy chủng sinh.

 • Tổ thợ công nhật: 18 người. 

 • Giáo dân: 21 giáo dân Giáo xứ Hà Xá.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Hiếu

Hà Xá

Nhà xứ

2

Đaminh

Sinh

Hà Xá

Nhà xứ

3

Đaminh

Lượng

Hà Xá

Nhà xứ

4

Đaminh

Túc

Hà Xá

Nhà xứ

5

Giuse

Duẩn

Hà Xá

Nhà xứ

6

Giuse

Thắng

Hà Xá

Nhà xứ

7

Đaminh

Hà Xá

Nhà xứ

8

Đaminh

Mão

Hà Xá

Nhà xứ

9

Giuse

Thuê

Hà Xá

Nhà xứ

10

Đaminh

Huân

Hà Xá

Nhà xứ

11

Đaminh

Thưởng

Hà Xá

Nhà xứ

12

Đaminh

Vượng

Hà Xá

Nhà xứ

13

Gioan

Tần

Hà Xá

Xuân Hải

14

Gioan

Trang

Hà Xá

Xuân Hải

15

Gioan

Bảng

Hà Xá

Xuân Hải

16

Rosa

Biển

Hà Xá

Xuân Hải

17

Rosa

Huệ

Hà Xá

Xuân Hải

18

Phan-xi-cô

Khắc

Hà Xá

Phú Xá

19

Phan-xi-cô

Quyền

Hà Xá

Phú Xá

20

Phan-xi-cô

Dần

Hà Xá

Phú Xá

21

Phan-xi-cô

Hội

Hà Xá

Phú Xá

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm