Danh mục bài viết

Cập nhật 21/7/2020 - 19:11 - Lượt xem 429

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/7/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện trong ngày 20 tháng 7 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Duyên Lãng và Giáo xứ Mỹ Đình đóng góp công sức xây dựng cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật.

 

1. Công việc:

  • Xây và trát móng tường bao + rãnh thoát nước phía Bắc.

  • Đổ bê-tông nền khu C.

  • Ghép cốp pha + đổ cột vòng cung khu A + khu B;

  • Đổ bê-tông cột đươc 3 cột mới / 85 cột đã đổ /86 cột toàn khu A2 cột mới / 31 cột đã đổ /46 cột khu B, 0 cột mới / 4 cột đã đổ /87 cột khu C.

  • Thu dọn công trình.

  • Tổ sắt buộc cốt thép cột vòng cung khu A+khu B.

  • Tổ cốp pha nghỉ làm cốp pha Dầm Sàn khu A2.

2. Nhân công:

  • Quý thầy chủng sinh.

  • Tổ thợ công nhật: 18 người. 

  • Giáo dân: 5 giáo dân Giáo xứ Duyên Lãng + 19 giáo dân Giáo xứ Mỹ Đình.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Điển

Duyên Lãng

Nhà xứ

2

Phê-rô

Thanh

Duyên Lãng

Nhà xứ

3

Giuse

Trọng

Duyên Lãng

Nhà xứ

4

Giuse

Duấn

Duyên Lãng

Nhà xứ

5

Giuse

Trí

Duyên Lãng

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Chuyển

Mỹ ĐÌnh

Truy Đình

2

Phê-rô

Nạng

Mỹ ĐÌnh

Truy Đình

3

Phê-rô

Phương

Mỹ ĐÌnh

Truy Đình

4

Gioakim

Lại

Mỹ ĐÌnh

Ngọc Liễn

5

Gioakim

Nhinh

Mỹ ĐÌnh

Ngọc Liễn

6

Gioakim

Tấc

Mỹ ĐÌnh

Ngọc Liễn

7

Gioakim

Hùng

Mỹ ĐÌnh

Ngọc Liễn

8

Gioakim

Ảnh

Mỹ ĐÌnh

An Khoái

9

Giuse

Thoán

Mỹ ĐÌnh

An Khoái

10

Giuse

Phú

Mỹ ĐÌnh

Nhà xứ

11

Maria

Vương

Mỹ ĐÌnh

Nhà xứ

12

Maria

Lỗi

Mỹ ĐÌnh

Nhà xứ

13

Maria

Thơi

Mỹ ĐÌnh

Nhà xứ

14

Maria

Ngoan

Mỹ ĐÌnh

Nhà xứ

15

Maria

Miên

Mỹ ĐÌnh

Nhà xứ

16

Maria

Gấm

Mỹ ĐÌnh

Nhà xứ

17

Gioan

Vở

Mỹ ĐÌnh

Kiều La

18

Maria

Điện

Mỹ ĐÌnh

Kiều La

19

Maria

Lễ

Mỹ ĐÌnh

Kiều La

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm