Danh mục bài viết

Cập nhật 16/7/2020 - 20:1 - Lượt xem 391

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 16 tháng 7 năm 2020 đón giáo dân từ các Giáo xứ An Lập và Vạn Đồn đến đóng góp công sức xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

 • Xây tường pít thang máy khu A;

 • Ráp đường thoát nước mặt giếng trời và thoát nước mưa; 

 • Xử lý nền khu C;

 • Buộc cốt thép, ghép cốp pha và đổ bê-tông đáy rãnh thoát nước tường bao phía Bắc;

 • Ghép cốp pha và đổ cột vòng cung khu A;

 • Đổ bê-tông cột đươc 4 cột mới / 78 cột đã đổ /86 cột toàn khu A0 cột mới / 29 cột đã đổ /46 cột khu B, 0 cột mới / 4 cột đã đổ /87 cột khu C.

 • Đổ bê-tông nền khu C (120 m2)

 • Tổ sắt buộc cốt thép cột vòng cung khu A.

 • Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A2.

2. Nhân công:

 • Quý thầy chủng sinh.

 • Tổ thợ công nhật: 16 người. 

 • Giáo dân: 23 giáo dân Giáo xứ An Lập + 19 giáo dân Giáo xứ Vạn Đồn.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Lập

An Lập

Nhà xứ

2

Đaminh

Chiên

An Lập

Nhà xứ

3

Giuse

Ngọ

An Lập

Nhà xứ

4

Giuse

Lừng

An Lập

Nhà xứ

5

Giuse

Triều

An Lập

Nhà xứ

6

Giuse

Trì

An Lập

Nhà xứ

7

Giuse

Thể

An Lập

Nhà xứ

8

Giuse

Ngư

An Lập

Nhà xứ

9

Giuse

Thành

An Lập

Nhà xứ

10

Giuse

Trung

An Lập

Nhà xứ

11

Giuse

Huynh

An Lập

Nhà xứ

12

Maria

Hưởng

An Lập

Nhà xứ

13

Maria

An Lập

Nhà xứ

14

Phê-rô

Nam

An Lập

Nhà xứ

15

Maria

Thôi

An Lập

Nhà xứ

16

Giuse

Tỉnh

An Lập

Nhà xứ

17

Giuse

Nhiên

An Lập

Nhà xứ

18

Phê-rô

Long

An Lập

Lập Trại

19

Phê-rô

Giang

An Lập

Lập Trại

20

Phê-rô

Đường

An Lập

Lập Trại

21

Giuse

Lân

An Lập

Lập Trại

22

Maria

Ngư

An Lập

Lập Trại

23

Maria

Quyền

An Lập

Lập Trại

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Mi-ca-e

Phước

Vạn Đồn

Nhà xứ

2

Mi-ca-e

Túy

Vạn Đồn

Nhà xứ

3

Mi-ca-e

Thẩm

Vạn Đồn

Nhà xứ

4

Mi-ca-e

Hiểu

Vạn Đồn

Nhà xứ

5

Mi-ca-e

Thục

Vạn Đồn

Nhà xứ

6

Mi-ca-e

Nhạn

Vạn Đồn

Nhà xứ

7

Raphaen

Tịnh

Vạn Đồn

Nhà xứ

8

Maria

Hạnh

Vạn Đồn

Nhà xứ

9

Maria

Thê

Vạn Đồn

Nhà xứ

10

Phao-lô

Khang

Vạn Đồn

Nhà xứ

11

Phao-lô

Trạm

Vạn Đồn

Nhà xứ

12

Giuse

Chiến

Vạn Đồn

Nhà xứ

13

Phê-rô

Ánh

Vạn Đồn

Nhà xứ

14

Gioan

Thành

Vạn Đồn

Nhà xứ

15

Gioan

Khánh

Vạn Đồn

Nhà xứ

16

Mi-ca-e

Đức

Vạn Đồn

Nhà xứ

17

Gioan

Thuận

Vạn Đồn

Nhà xứ

18

Gioan

Vang

Vạn Đồn

Nhà xứ

19

Gioan

Dân

Vạn Đồn

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm