Danh mục bài viết

Cập nhật 30/5/2020 - 18:36 - Lượt xem 197

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/5/2020

Ngày 30 tháng 5 năm 2020, Giáo xứ Chính Toà Thái Bình đến góp công sức xây dựng ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

HỌ TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

 

1

 Vinc

Nguyễn Thanh Hòa

Chính Tòa

Nhà xứ

 

2

 Maria

Nguyễn Thị Xuân

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

3

 Maria 

Quách Thị Thắm

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

4

 Pet

Đoàn Văn Tiến

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

5

 Pet

Đoàn Văn Sỹ

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

6

 Jos

Hoàng Trung Kiên

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

7

 Maria

Nguyễn Thị Liên 

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

8

 Jos

Hoàng Ngọc Tú

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

9

 Hier

Trần Văn Bảng

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

10

 Jos

Trương Văn Kính

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

11

 Dom

Trần Văn Chiến

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

12

 Pet

Vũ Hồng Phong

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

13

 Maria 

Trần Thị Phương

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

14

 Maria 

Phạm Thị Chín

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

15

 Maria

Hà Thị Hường

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

16

 Filumena

Phạm Thị Nguyệt

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

17

 Maria

Lê Thị Sen

Chính Tòa

 Thượng Cầm

 

18

 Vinc

Trần Quang Tôn

Chính Tòa

 Thượng Cầm

 

19

 Vinc

Nguyễn Quốc Hữu

Chính Tòa

 Thượng Cầm

 

20

 Dom

Nguyễn Hữu Hiệp

 Chính Tòa

 Nhà xứ

 

21

 Vinc

Nguyễn Văn Toán

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

22

Maria

Phạm Thị Thủy

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

23

Maria

Nguyễn Bích Liên

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

24

Micae

Lê Đình Hùng

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

25

Maria 

Trần Thị Phụng

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

26

Têrêxa

Vũ Thị Hải

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

27

Maria

Trần Thị Trà My

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

28

Maria

Nguyễn Thị Nhiệm

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

29

Maria 

Nguyễn Thị Thạch

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

30

Maria

Nguyễn Thị Mai

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

31

Maria  

Lương Thị Quy

 Chính Tòa

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm