Danh mục bài viết

Cập nhật 22/5/2020 - 22:1 - Lượt xem 404

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/5/2020

Trong ngày 22 tháng 5 năm 2020, Giáo xứ Đức Ninh đóng góp công sức xây dựng ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria 

Đậm

Đức Ninh

Nhà xứ

2

Maria 

Nụ

Đức Ninh

Nhà xứ

3

Maria 

Đức Ninh

Nhà xứ

4

Phê-rô

Hanh

Đức Ninh

Nhà xứ

5

Phê-rô

Tháp

Đức Ninh

Nhà xứ

6

Phê-rô

Đức Ninh

Nhà xứ

7

Phê-rô

Huy

Đức Ninh

Nhà xứ

8

Phê-rô

Thưởng

Đức Ninh

Nhà xứ

9

Phê-rô

Hỷ

Đức Ninh

Nhà xứ

10

Phê-rô

Thắng

Đức Ninh

Nhà xứ

11

Phê-rô

Nhuận

Đức Ninh

Nhà xứ

12

Phê-rô

Trâm

Đức Ninh

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm