Danh mục bài viết

Cập nhật 20/5/2020 - 20:23 - Lượt xem 464

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/5/2020

Trong ngày 20 tháng 5 năm 2020, cộng đoàn Giáo xứ Thuỵ Lôi (miền Hưng Yên) không quản ngại đường sá xa xôi, đến công trình đóng góp công sức xây dựng ĐCV Thánh Tâm.

 
 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô 

Hùng

Thụy Lôi

Nhà xứ

2

Phê-rô 

Hải

Thụy Lôi

Nhà xứ

3

Phê-rô 

Chính

Thụy Lôi

Nhà xứ

4

Phao-lô

Hào

Thụy Lôi

Nhà xứ

5

Phao-lô

Huê

Thụy Lôi

Nhà xứ

6

Phê-rô 

Nhâm

Thụy Lôi

Nhà xứ

7

Phao-lô

Mạnh

Thụy Lôi

Nhà xứ

8

Phao-lô

Đoàn

Thụy Lôi

Nhà xứ

9

Phao-lô

Đông

Thụy Lôi

Nhà xứ

10

Phao-lô

Tuyến

Thụy Lôi

Nhà xứ

11

Phê-rô 

Chính

Thụy Lôi

Nhà xứ

12

Phê-rô 

Minh

Thụy Lôi

Nhà xứ

13

Phao-lô

Tuyết

Thụy Lôi

Nhà xứ

14

Phê-rô 

Phong

Thụy Lôi

Nhà xứ

15

Phao-lô

Tuấn

Thụy Lôi

Nhà xứ

16

Phao-lô

Phúc

Thụy Lôi

Nhà xứ

17

Maria

Nhệm

Thụy Lôi

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm