Danh mục bài viết

Cập nhật 19/5/2020 - 20:42 - Lượt xem 543

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/5/2020

Trong ngày 19 tháng 5 năm 2020, công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm tiếp tục với việc đổ bê tông phần móng. Quý cha, quý thầy chủng sinh và cộng đoàn các Giáo xứ Ngọc Châu và Phương Bồ cùng đến đóng góp công sức xây dụng ĐCV.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đa-minh

Viễn

Ngọc Châu

Nhà xứ

2

Đa-minh

Định

Ngọc Châu

Nhà xứ

3

Maria

Đính

Ngọc Châu

Nhà xứ

4

Giuse

Quý

Ngọc Châu

Nhà xứ

5

Giuse

Chính

Ngọc Châu

Nhà xứ

6

Maria

Chuyển

Ngọc Châu

Nhà xứ

7

Maria

Sáu

Ngọc Châu

Nhà xứ

8

Maria

Muôn

Ngọc Châu

Nhà xứ

9

Maria

Hội

Ngọc Châu

Nhà xứ

10

Đa-minh

Đậu

Ngọc Châu

Nhà xứ

11

Maria

Phúc

Ngọc Châu

Nhà xứ

12

Giuse

Ngọc Châu

Nhà xứ

13

Đa-minh

Hán

Ngọc Châu

Nhà xứ

14

Maria

Cúc

Ngọc Châu

Nhà xứ

15

Maria

Nam

Ngọc Châu

Nhà xứ

16

Phê-rô

Thịnh

Ngọc Châu

Nhà xứ

17

Maria

Lợi

Ngọc Châu

Nhà xứ

18

Đa-minh

Sáng

Ngọc Châu

Nhà xứ

19

Maria

Phần

Ngọc Châu

Nhà xứ

20

Đa-minh

Soạn

Ngọc Châu

Nhà xứ

21

Maria

Liêm

Ngọc Châu

Nhà xứ

22

maria

Xuyến

Ngọc Châu

Nhà xứ

23

Đa-minh

Cảnh

Ngọc Châu

Nhà xứ

24

Đa-minh

Hưng

Ngọc Châu

Nhà xứ

25

Đa-minh

Đảo

Ngọc Châu

Nhà xứ

26

Maria

Bính

Ngọc Châu

Nhà xứ

27

Đa-minh

Thức

Ngọc Châu

Nhà xứ

28

Maria

Yến

Ngọc Châu

Nhà xứ

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioakim

Lâm

Phương Bồ

Nhà xứ

2

Gioakim

Liêm

Phương Bồ

Nhà xứ

3

Gioakim

Dụy

Phương Bồ

Nhà xứ

4

Gioakim

Khánh

Phương Bồ

Nhà xứ

5

Gioakim

Điểm

Phương Bồ

Nhà xứ

6

Gioakim

Lạc

Phương Bồ

Nhà xứ

7

Gioakim

Họa

Phương Bồ

Nhà xứ

8

Gioakim

Mẫu

Phương Bồ

Nhà xứ

9

Gioakim

Đỉnh

Phương Bồ

Nhà xứ

10

Gioakim

Dụ

Phương Bồ

Nhà xứ

11

Gioakim

Phấn

Phương Bồ

Nhà xứ

12

Maria

Thắm

Phương Bồ

Nhà xứ

13

Maria

Yên

Phương Bồ

Nhà xứ

14

Gioakim

Cấp

Phương Bồ

Nhà xứ

15

Maria

Thúy

Phương Bồ

Nhà xứ

16

Gioakim

Lượng

Phương Bồ

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm