Danh mục bài viết

Cập nhật 18/2/2020 - 20:21 - Lượt xem 303

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 18/02/2020

Ngày 18/02/2020, các Giáo xứ Cao Mộc, Minh Đức và Tân Hưng chung tay góp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn 

Tăng

Cao Mộc

Nhà xứ

2

Giuse Nguyễn Công

Hoạt

Cao Mộc

Nhà xứ

3

Giuse Kiều Công

Động

Cao Mộc

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Duy

Định

Cao Mộc

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Văn 

Hoàng

Cao Mộc

Nhà xứ

6

Micae Vũ Khắc

Hiếu

Cao Mộc

Rồi Công Đông

7

Micae Vũ Khắc

Nghị

Cao Mộc

Rồi Công Đông

8

Micae Phạm Thế

Sinh

Cao Mộc

Rồi Công Đông

9

Micae Phạm Thế

Toàn

Cao Mộc

Rồi Công Đông

10

Micae Phạm Bá

Điền

Cao Mộc

Rồi Công Đông

11

Micae Hoàng Văn

Thục

Cao Mộc

Rồi Công Đông

12

Giuse Nguyễn Thế

Biên

Cao Mộc

Tào Xá

13

Giuse Nguyễn Thế

Hải

Cao Mộc

Tào Xá

14

Giuse Nguyễn Thế

Hải (B)

Cao Mộc

Tào Xá

15

Giuse Văn Đức

Dũng

Cao Mộc

Tào Xá

16

Phê-rô Lưu Văn

Toan

Cao Mộc

Tào Xá

17

Giuse Vũ Trọng

Quyền

Cao Mộc

Tào Xá

18

Giuse Nguyễn Văn 

Thoại

Cao Mộc

Tào Xá

19

Giuse Nguyễn Thế

Chị

Cao Mộc

Tào Xá

20

Micae Nguyễn Công

Thái

Cao Mộc

Rồi Công Tây

21

Micae Hoàng Văn

Định

Cao Mộc

Rồi Công Tây

22

Đaminh Đỗ Công

Hóa

Cao Mộc

Tào Xá

23

Micae Hoàng Văn

Nghi

Cao Mộc

Rồi Công Tây

24

Micae Hoàng Văn

Tinh

Cao Mộc

Rồi Công Tây

25

Micae Phạm Văn

Thùy

Cao Mộc

Rồi Công Tây

26

Micae Đào Văn

Công

Cao Mộc

Rồi Công Tây

27

Micae Hoàng Văn

Thuần

Cao Mộc

Rồi Công Tây

28

Micae Phạm Huy

An

Cao Mộc

Rồi Công Tây

29

Micae Vũ Viết

Ngà

Cao Mộc

Rồi Công Tây

30

Micae Vũ Khắc

Quyền

Cao Mộc

Rồi Công Tây

31

Maria Hoàng Thị

Xinh

Cao Mộc

Rồi Công Tây

32

Maria Vũ Thị

Chính

Cao Mộc

Rồi Công Tây

33

Phê-rô Lưu Đình

Đoạt

Cao Mộc

Tào Xá

34

Vinh-sơn Trịnh Công

Cuồng

Cao Mộc

Thân Thượng

35

Vinh-sơn Lưu Hữu

Tặng

Cao Mộc

Thân Thượng

36

Maria Nguyễn Thị

Tám

Cao Mộc

Thân Thượng

37

Maria Phạm Thị

Thêm

Cao Mộc

Thân Thượng

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Inhaxiô Nguyễn Văn

Đà

Minh Đức

Nhà Xứ

2

Inhaxiô Nguyễn Văn

Hạn

Minh Đức

Nhà Xứ

3

Inhaxiô Nguyễn Hồng

Khanh

Minh Đức

Nhà Xứ

4

Inhaxiô Phạm Minh

Tế

Minh Đức

Nhà Xứ

5

Inhaxiô Nguyễn Văn

Bái

Minh Đức

Nhà Xứ

6

Inhaxiô Nguyễn Khắc

Thiên

Minh Đức

Nhà Xứ

7

Inhaxiô Nguyễn Văn

Doanh

Minh Đức

Nhà Xứ

8

Inhaxiô Nguyễn Hồng

Đinh

Minh Đức

Nhà Xứ

9

Inhaxiô Nguyễn Văn

Oánh

Minh Đức

Nhà Xứ

10

Inhaxiô Nguyễn Văn

Duẩn

Minh Đức

Nhà Xứ

11

Inhaxiô Nguyễn Văn

Tấn

Minh Đức

Nhà Xứ

12

Inhaxiô Vũ Đình

Roanh

Minh Đức

Nhà Xứ

13

Inhaxiô Nguyễn Văn

Quang

Minh Đức

Nhà Xứ

14

Inhaxiô Nguyễn Khắc

Linh

Minh Đức

Nhà Xứ

15

Inhaxiô Nguyễn Văn

Dang

Minh Đức

Nhà Xứ

16

Inhaxiô Nguyễn Văn

Chường

Minh Đức

Nhà Xứ

17

Maria Nguyễn Thị

Thêu

Minh Đức

Nhà Xứ

18

Maria Nguyễn Thị

Thay

Minh Đức

Nhà Xứ

19

Maria Nguyễn Thị

Nhiện

Minh Đức

Nhà Xứ

20

Maria Nguyễn Thị

Hương

Minh Đức

Nhà Xứ

21

Maria Nguyễn Thị

Đông

Minh Đức

Nhà Xứ

22

Maria Nguyễn Thị

Nương

Minh Đức

Nhà Xứ

23

Maria Nguyễn Thị

Liễm

Minh Đức

Nhà Xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

 

Phan-xi-cô Bùi Đức 

Tuân

Ninh Cù

An Bài

 

Phan-xi-cô Bùi Đức 

Ninh

Ninh Cù

An Bài

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

An-tôn Nguyễn Văn

Học

Tân Hưng

Nhà Xứ

2

An-tôn Đào Văn

Mạc

Tân Hưng

Nhà Xứ

3

An-tôn Cao Thọ

Tuyên

Tân Hưng

Nhà Xứ

4

An-tôn Nguyễn Văn

Thịnh

Tân Hưng

Nhà Xứ

5

An-tôn Nguyễn Văn

Lập

Tân Hưng

Nhà Xứ

6

An-tôn Nguyễn Văn

Tâm

Tân Hưng

Nhà Xứ

7

An-tôn Nguyễn Văn

Huân

Tân Hưng

Nhà Xứ

8

An-tôn Nguyễn Văn

Kha

Tân Hưng

Nhà Xứ

9

An-tôn Nguyễn Văn

Mạnh

Tân Hưng

Nhà Xứ

10

An-tôn Cao Thọ

Tính

Tân Hưng

Nhà Xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Mát

Tân Hưng

Nhà Xứ

12

Phê-rô Nguyễn Văn

Bình

Tân Hưng

Nhà Xứ

13

Phê-rô Nguyễn Văn

Hiển

Tân Hưng

Tích Thủy

14

Maria Bùi Thị

Du

Tân Hưng

Tích Thủy

15

An-tôn Phạm ĐÌnh

Quyến

Tân Hưng

Tích Thủy

16

Phê-rô Lại Cao

Ngôn

Tân Hưng

Lãm Khê

17

An-tôn Lại Cao

Tuấn

Tân Hưng

Lãm Khê

18

An-tôn Lại Cao

Thủy

Tân Hưng

Lãm Khê

19

An-tôn Lại Cao

Túy

Tân Hưng

Lãm Khê

20

An-tôn Lại Cao

Toàn

Tân Hưng

Lãm Khê

21

An-tôn Lại Cao

Tạch

Tân Hưng

Lãm Khê

22

An-tôn Lại Cao

Tâm

Tân Hưng

Lãm Khê

23

An-tôn Lại Cao

Úc

Tân Hưng

Lãm Khê

24

An-tôn Lại Cao

Luân

Tân Hưng

Lãm Khê

25

An-tôn Lại Cao

Đông

Tân Hưng

Lãm Khê

26

An-tôn Lại Cao

Chung

Tân Hưng

Lãm Khê

27

An-tôn Lại Cao

Loan

Tân Hưng

Lãm Khê

28

An-tôn Lại Cao

Mạnh

Tân Hưng

Lãm Khê

29

Phê-rô Lại Cao

Thuyết

Tân Hưng

Lãm Khê

30

An-tôn Đỗ Cao

Thắng

Tân Hưng

Lãm Khê

31

An-tôn Lại Cao

Tuyền

Tân Hưng

Lãm Khê

32

Maria Đoàn Thị

Lành

Tân Hưng

Lãm Khê

33

An-tôn Đặng Văn

Quý

Tân Hưng

Lãm Khê

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm