Danh mục bài viết

Cập nhật 17/2/2020 - 18:7 - Lượt xem 290

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 17/02/2020

17/02/2020, tại công trình Chủng viện Mỹ Đức, các Giáo xứ Đại Điền, Lai Ổn và Phương Mai đến chung tay góp sức để xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Liệu

Đại Điền

Nhà xứ

2

Đaminh

Tinh

Đại Điền

Nhà xứ

3

Đaminh

Đại Điền

Nhà xứ

4

Đaminh

Nguyên

Đại Điền

Nhà xứ

5

Đaminh

Nghị

Đại Điền

Nhà xứ

6

Đaminh

Hiếu

Đại Điền

Nhà xứ

7

Đaminh

Hiển

Đại Điền

Nhà xứ

8

Đaminh

Huy

Đại Điền

Nhà xứ

9

Đaminh

Quốc

Đại Điền

Nhà xứ

10

Đaminh

Dũng

Đại Điền

Nhà xứ

11

Mảia

Nhường

Đại Điền

Nhà xứ

12

Mảia

Hường

Đại Điền

Nhà xứ

13

Mảia

Tung

Đại Điền

Nhà xứ

14

Đaminh

Chiêu

Đại Điền

Nhà xứ

15

Đaminh

Phong

Đại Điền

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan B. Nguyễn Mạnh

 Tuân

Lai Ổn

Nhà Xứ

2

Đaminh Nguyễn Thành

Công

Lai Ổn

Nhà Xứ

3

Maria Đỗ Thị

Luân

Lai Ổn

Nhà Xứ

4

Đaminh Đỗ Tiến

Phi

Lai Ổn

Nhà Xứ

5

Đaminh Đỗ Tiến

Hòa

Lai Ổn

Nhà Xứ

6

Maria Đỗ Thị

Hường

Lai Ổn

Nhà Xứ

7

Giuse

Duyên

Lai Ổn

Nhà Xứ

8

Giuse Nguyễn Văn

Nhiên

Lai Ổn

Vọng Lỗ

9

Giuse Nguyễn Văn

Nghĩa

Lai Ổn

Vọng Lỗ

10

Giuse Nguyễn Văn

Khương

Lai Ổn

Vọng Lỗ

11

Giuse Nguyễn Văn

Sáu

Lai Ổn

Vọng Lỗ

12

Giuse Quách Chí

Tuần

Lai Ổn

Đaminh

13

Maria Dương Thị

Côi

Lai Ổn

Đaminh

14

Maria Nguyễn Thị

Thơi

Lai Ổn

Đaminh

15

Phê-rô Nguyễn Đức

Thắng

Lai Ổn

Thủy Cơ

16

Giuse Nguyễn Đình

Thi

Lai Ổn

Thủy Cơ

17

An-tôn Nguyễn Văn

Thao

Lai Ổn

Cao Nội

18

An-tôn NguyễnDuy

Thán

Lai Ổn

Cao Nội

19

Maria Nguyễn Thị

Thuyên

Lai Ổn

Cao Nội

20

Gioan B. Nguyễn Hữu

Cảnh

Lai Ổn

Đồng Ấu

21

Gioan B. Nguyễn Hoàng

Phùng

Lai Ổn

Đồng Ấu

22

Gioan B. Nguyễn Duy

Chinh

Lai Ổn

Đồng Ấu

23

Maria Nguyễn Thị

Sầm

Lai Ổn

Đồng Ấu

24

Giuse Đinh Văn

Tung

Lai Ổn

Đồng Ấu

25

Gioan B. Nguyễn Văn

Lịch

Lai Ổn

Đồng Ấu

26

An-tôn Nguyễn Văn

Đình

Lai Ổn

Đồng Ấu

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Tôma Đõ Đình

Mười

Phương Mai

Nhà xứ

2

Tôma Đoàn Văn

Phương Mai

Nhà xứ

3

Tôma Đoàn Văn

Hòa

Phương Mai

Nhà xứ

4

Tôma Đõ Đình

Kiệm

Phương Mai

Nhà xứ

5

Tôma Trần Văn

Phương

Phương Mai

Nhà xứ

6

Tôma Đoàn Văn

Văn

Phương Mai

Nhà xứ

7

Tôma Đoàn Văn

Đài

Phương Mai

Nhà xứ

8

Tôma Đõ Đình

Long

Phương Mai

Nhà xứ

9

Tôma Cao Văn

Trương

Phương Mai

Nhà xứ

10

Maria Trịnh Thị

Đia

Phương Mai

Nhà xứ

11

Tôma Đõ Đình

Khâm

Phương Mai

Nhà xứ

12

Tôma Đõ Đình

Thế

Phương Mai

Nhà xứ

13

Tôma Đõ Đình

Hâu

Phương Mai

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm